Søgefelt

Primære faneblade

  Det unge pust

  Landsformandens blog

  Det unge pust

  12. oktober 2012 - 13:43

  For DFL, er det vigtigt at vi får de unge i tale. De unge er det potentiale vi skal bygge fremtiden på og derfor er det vigtigt at have aktive unge, der får mulighed for at komme til orde – unge, som vil dele deres tanker om, hvad de forventer og ønsker sig af deres fagforening. Derfor er vi i høj grad interesseret i aktive unge i DFL.

  I DFL, hvor vores ”unge” er alle medlemmer under 35 år, lytter vi og har den største respekt for jeres synspunkter. Det er ikke mindst kommet til udtryk i vores overenskomster, hvor hensynet til unges interesser vejer tungt – både omkring pension, barsel, muligheden for orlov og meget andet.
   
  Men for at kunne gøre det endnu bedre, må vi til stadighed være i dialog med jer om, hvad I synes og hvad I ønsker. Formålet er at få indsigt i, hvad I som unge har af udfordringer, hvad I synes om DFL’s tilbud og services, og ikke mindst hvad I har af krav til den kommende overenskomst.
   
  Disse muligheder for at komme til orde har du altid – det har alle medlemmer af DFL, uanset alder – men som ung kan du også markere dig ved de aktiviteter, som vores ungdomsforum tilbyder. Hen over året afholdes arrangementer, som har faglig og/eller social vinkel, og op til overenskomstforhandlinger vil der ofte være deltagelse af formandskabet, som ønsker at høre ungdommens holdninger og forslag.
   
  Så kære unge, jeg kan kun opfordre til, at I alle støtter op om arbejdet i DFL’s ungdomsforum. Det vil give mange gode oplevelser og et nyttigt netværk til unge i eget og andre selskaber – og til politikerne i DFL.
   
  For dem, som har interesse for det faglige arbejde, kan jeg kun opfordre til at stille op som tillidsrepræsentanter i selskaberne. DFL arbejder på at udbygge uddannelsen af tillidsrepræsentanter, således at den giver nyttige kompetencer omkring håndtering af vanskelige samtaler, konfliktløsning og meget mere – alt sammen noget, som der vil være god brug for og glæde af i den videre karriere.