Søgefelt

Primære faneblade

  360-graders udsyn efterlyses

  Landsformandens blog

  360-graders udsyn efterlyses

  27. november 2018 - 11:42

  2018 har været et spændende og aktivt år, men nu handler det om 2019. Mine tre største ønsker til selskaberne i det nye år er bedre ledelseskommunikation og håndtering af forandringer, direktioner der medtænker medarbejderudvikling i de digitale strategier og at HR og ledelserne inddrager Forsikringsforbundet og de tillidsvalgte langt tidligere i de mange forandringsprocesser.

  De tre ønsker burde være en helt naturlig del af en forandringsledelse. Og så er de hurtige og stort set gratis at opfylde.

  I 2017 spurgte vi medlemmerne om deres oplevelse af forandringer. Hele 45 pct. svarede at deres ledere var dårlige til at håndtere forandringer og at den dårlige håndtering belastede arbejdspladsens trivsel og det psykiske arbejdsmiljø.

  Netop vores trivsel er afgørende for at vi har et godt arbejdsliv, så de udmeldinger tager vi dybt alvorligt og gør noget ved, både som faglig organisation, men bestemt også i selskaberne hos HR og ledelsen. Forsikringsforbundets lokale repræsentation – personaleforeningen - og de tillidsvalgte skal inddrages langt tidligere i forandringsprocesserne. De kender hverdagen i selskaberne og er dermed ’sandhedsvidner’, som kan bidrage med værdifuld viden – og måske medvirke til at skabe forståelse for forandringer frem for modstand.

  En del af forandringerne er den øgede automatisering, som ses overalt. Mange selskaber er i gang med kæmpe projekter om modernisering af deres basissystemer. Slutmålet er, at give kunderne bedre og mere effektiv service, nye produkter og større muligheder for at de kan betjene sig selv. Omkring ved skrivebordene støttes de daglige opgaver af stadig flere robotløsninger der klarer rutinerne, så medarbejderne kan fokusere på opgaver, der kræver viden, erfaring og overblik.

  Vores værdi som medarbejdere ligger i vores kompetencer, og det er super-vigtigt, at vi alle holder vores faglige, tekniske og menneskelige kompetencer vedlige. Det betyder, at vi forbliver attraktive medarbejdere, også på fremtidens arbejdsmarked. Det stiller krav til os om vilje og tidsforbrug – og krav til ledelserne om opgaveaflastning, tid og økonomi til vores løbende kompetenceudvikling.

  Jeg har været en del af branchen i over 30 år, og har været del af den fantastiske udvikling fra ’sorte systemer’ og store ’dumme’ terminaler, til computere på ethvert bord og selvtænkende robotter. Hvis nogen påstår, at jeg eller mine kollegaer ikke er forandringsparate, så tænker jeg, at de har misforstået ordet.

  Vi lever i en foranderlig verden og arbejder i en branche hvor tingene til tider går stærkt. Vi vil ikke fjerne forandringer, de er en nødvendig del af branchens løbende udvikling, men vi skal stille krav om anstændige og gennemtænkte forandringer, som giver mening.

  I ønskes alle en rigtig dejlig jul og et skønt lykkebringende nytår.

  Charlotte Hougaard
  Landsformand

  Lej feriebolig i uge 21-52 i 2020

  29. januar 2020

  Torsdag den 6. februar 2020 åbner adgangen til at oprette lodder til lodtrækning om ...