Søgefelt

Primære faneblade

  Skal virksomheden betale for en Facebook kikser?

  Juristens blog

  Skal virksomheden betale for en Facebook kikser?

  27. februar 2018 - 9:33

  Dette er en sag fra Ligebehandlingsnævnet, som skulle afgøre en sag, hvor en madbutik manglede arbejdskraft. En af virksomhedens medarbejdere ville hjælpe til og satte på eget initiativ et stillingsopslag på sin Facebook-profil. Her skrev han, at man primært søgte piger over 22 år. En mand, født i 1992, svarede på opslaget og spurgte ind til stillingen via medarbejderens profil. Hertil svarede medarbejderen, at han ikke ville komme i betragtning til stillingen, da de søgte piger. 

  Der var naturligvis tale om direkte forskelsbehandling, og det må man ikke. Han indbragte derfor sagen for Ligebehandlingsnævnet og krævede godtgørelse på 25.000 kroner. 

  Nu havde virksomheden ikke bedt medarbejderen om at slå stillingen op. De tog afstand fra opslaget og gav medarbejderen både en mundtlig og skriftlig advarsel. Virksomheden påpegede desuden, at medarbejderen kun havde 14 venner på Facebook, hvorimod den selv havde 2.000 følgere. Det måtte derfor være åbenbart for enhver, at den ikke havde ansvar for jobopslaget. 

  Medarbejderen selv beklagede opslaget. Han havde ment, at der manglede kvindelige medarbejdere og havde handlet af egen fri vilje, uden at virksomheden var klar over det. 

  Ligebehandlingsnævnet lagde til grund for sin afgørelse, at et opslag på Facebook skal ligestilles med en annoncering. Opslaget var dermed omfattet af lovens forbud mod annoncering efter personer af et bestemt køn. Nævnet afgjorde, at selv om virksomheden ikke havde kendskab til opslaget, så var de stadig ansvarlige for medarbejderen og hans handlinger. Derfor havde virksomheden handlet i strid med loven. Godtgørelsen til klager blev fastsat til 12.500 kroner. 

  Juristens kommentar 
  Afgørelsen viser, at en arbejdsgiver normalt altid kommer til at ”hæfte” for de ansattes handlinger som led i deres arbejde – med mindre der er tale om et helt abnormt og upåregneligt påfund.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...