Søgefelt

Primære faneblade

  Lægeerklæringen var for sløj

  Juristens blog

  Lægeerklæringen var for sløj

  27. februar 2019 - 10:17

  Det er som udgangspunkt helt i orden ikke at gå på arbejde, hvis man er syg og det kan dokumenteres. Dokumentationen er i form af en lægeerklæring, men hvad nu hvis den også er syg? Hvis det lyder tosset, så læs videre og få forklaringen.

  I en sag var en medarbejder blevet opsagt som følge af mangelfuldt udført arbejde. Før opsigelsen havde medarbejdere først været fraværende af personlige årsager, og siden havde han sygemeldt sig.

  Medarbejderen var fortsat sygemeldt da arbejdsgiveren et stykke inde i opsigelsesperioden bad ham om at deltage i en sygesamtale med henblik på at udarbejde en mulighedserklæring. Det sagde medarbejderen nej til, da han mente at han var for syg til at deltage i en sygesamtale. Arbejdsgiveren bad derfor om dokumentation i form af en lægeerklæring.

  Medarbejderen gik til sin læge og fik en erklæring, som dog kun fastslog, at patienten havde været sygemeldt fra en given dato, og at lægen forventede at sygefraværet ville vare til en given senere dato. Denne senere dato var sammenfaldende med opsigelsesperiodens udløb.

  Arbejdsgiveren fandt ikke denne lægeerklæring god nok, og bad derfor medarbejderen om en ny lægeerklæring. Den skulle dokumentere, at medarbejderen var for syg til at deltage i en samtale, som skulle føre til en mulighedserklæring. Medarbejderen meddelte, at hans læge ikke kunne tilbyde denne ydelse. Arbejdsgiveren holdt fast i kravet om lægelig dokumentering og meddelte samtidig, at hvis det ikke skete, så kunne det få alvorlige konsekvenser – fx i form af en bortvisning.

  Medarbejderen fremsendte stadig ingen lægeerklæring idet han oplyste, at lægen ikke kunne hjælpe. Medarbejderen blev herefter bortvist og sagen indbragt for et afskedigelsesnævn med påstand om løn i opsigelsesperioden samt godtgørelse for usaglig afskedigelse.

  Opmanden i afskedigelsesnævnet frifandt arbejdsgiveren, idet der blev lagt vægt på, at lægeerklæringen havde været for sløj – dvs. at den helt åbenlyst ikke levede op til hvad arbejdsgiveren kunne kræve af dokumentation for det lovlige i fraværet.

  Juristens kommentar
  Afgørelsen viser, at en arbejdsgiver kan stille krav om at indholdet af en lægeerklæring skal dokumentere, at medarbejderen har lovligt forfald specifikt i relation til deltagelse i sygesamtalen. Når en lægeerklæring ikke lever op til dette krav, selv efter flere forespørgsler, kan det få ansættelsesretslige konsekvenser.


  Hvad er en mulighedserklæring?
  En mulighedserklæring består af to dele. Første del udfylder og underskriver du sammen med din arbejdsgiver. Anden del udfylder du sammen med din læge.

  Formålet er at fastholde dig i arbejde, eksempelvis ved delvis genoptagelse af arbejdet eller etablering af skånehensyn. Du har pligt til at deltage, når din arbejdsgiver ønsker en mulighedserklæring, men dog kun såfremt du er i stand til det under hensyntagen til din sygdom. Udgifterne til mulighedserklæringen skal betales af arbejdsgiveren.

  Lej feriebolig i uge 21-52 i 2020

  29. januar 2020

  Torsdag den 6. februar 2020 åbner adgangen til at oprette lodder til lodtrækning om ...