Søgefelt

Primære faneblade

  Gravid medarbejder opsagt i prøvetiden

  Juristens blog

  Gravid medarbejder opsagt i prøvetiden

  13. oktober 2014 - 16:37

  Ligebehandlingsnævnet har behandlet en sag om opsigelse af en gravid medarbejder i hendes prøvetid. Medarbejderen tiltrådte stillingen i august og de første seks måneder blev betragtet som prøvetid. I september informerede hun sin daglige leder om, at hun var gravid. I november sendte hun endvidere en mail til direktøren, hvor hun skriftligt informerede om sin graviditet, det forventede fødselstidspunkt, og hvornår hun forventede at gå på barsel. Dagene efter modtog hun en opsigelse. Der var ikke angivet nogen begrundelse.

  Virksomheden afviste, at afskedigelsen var begrundet i graviditeten. Opsigelsen var ene og alene begrundet i, at hun i prøveperioden ikke levede op til de forventninger, der var til udførelsen af hendes job. Opsigelsen skete endvidere i prøveperioden, og der stilles ikke krav om en forudgående advarsel eller lignende for at kunne opsige en medarbejder i prøveperioden. Endelig havde arbejdsgiveren ytret utilfredshed med det arbejde medarbejderen udførte.

  Ligebehandlingsnævnets afgørelse

  Nævnet konstaterede, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselsorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

  Medarbejderen var gravid, da hun blev opsagt, hvilket hun allerede havde underrettet virksomheden om. Det er herefter arbejdsgiveren, der skal godtgøre, at graviditeten ikke havde betydning for beslutningen om opsigelsen.

  Arbejdsgiveren kunne – efter nævnets opfattelse – ikke endeligt dokumentere at de før afskedigelsen havde tilkendegivet, at medarbejderen ikke tilfredsstillende varetog sin stilling. Der var ikke givet skriftlige advarsler, ligesom det ikke på anden måde var godtgjort, at arbejdsgiveren havde meddelt medarbejderen, at de ikke var tilfredse med hendes arbejde.

  Da opsigelsen skete ved brev fra direktøren dagen efter, at medarbejderen havde orienteret om sin graviditet, fandt nævnet, at arbejdsgiver ikke havde godtgjort, at afskedigelsen af hende hverken helt eller delvist var begrundet i graviditeten.

  Det er uden betydning for afgørelsen, at opsigelsen skete i prøveperioden, da ligebehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling også er gældende i denne periode. Medarbejderen fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 145.000 kr., svarende til seks måneders løn.

  Juristens kommentar

  Med afgørelsen fastslås det, at overtrædelse af ligebehandlingsloven kan ske selv efter en meget kort ansættelsesperiode, og at godtgørelsesniveauet ligger langt højere end tilfældet vil være ved en usaglig opsigelse efter Funktionærlovens § 2b.

  For at kunne rejse en sag efter Funktionærloven skal man i øvrigt også have været ansat i mindst ét år på opsigelsestidspunktet (mindst ni måneder efter Forsikringsforbundets overenskomst). Havde der derfor ikke været tale om en overtrædelse af ligebehandlingsloven, ville der ikke kunne være rejst en sag og ikke have været mulighed for at få en godtgørelse.

  Forsikring November 2023

  Ny udgave af Forsikring

  06. november 2023

  I det nye Forsikring kan du komme tæt på en risikoingeniør, der...