Søgefelt

Primære faneblade

  Hvornår skal du varsles?

  Juristens blog

  Hvornår skal du varsles?

  28. august 2013 - 11:03
  Hvor lang tid før har man krav på at blive varslet, hvis man får ændret sit arbejdssted?
  Hvis din arbejdsgiver vil ændre vilkårene for dig, skal ændringen varsles med dit individuelle varsel, hvis ændringen juridisk set anses for væsentlig. Det betyder, at du så kan vælge at fortsætte på de nye vilkår, eller du kan betragte dig som opsagt og så fratræde stillingen, når dit individuelle varsel udløber.
   
  Et eksempel på en væsentlig ændring kan være, at du får længere på arbejde end du er vant til. Det vil dog bero på en konkret vurdering om den længere afstand/tid betragtes som væsentlig. Får du mere end 10-20 km længere på arbejde vil det vil typisk anses for væsentligt.
   
  I en aktuel sag var der på en virksomhed indgået lokalaftaler, der fastslog, at servicemontørerne skulle indlede og slutte det daglige arbejde på bopælen. Efter opsigelse af aftalerne varslede virksomheden de enkelte montører, hvor de fremover skulle møde.
   
  Fagforeningen og arbejdsgiveren var uenige om, hvorvidt der var tale om en væsentlig vilkårsændring. Sagen blev afgjort ved faglig voldgift. Her fandt voldgiftsretten, at ændringen for langt hovedparten af montørerne ikke var væsentlig da de fik ansættelsesstedet som fremtidigt mødested. Retten anså derfor det givne varsel godt 1 måned som rimeligt.
  Tilbage var fem montører, der fik et mødested i større afstand fra bopælen end afstanden mellem bopælen og ansættelsesstedet, men disse var derfor blevet varslet med deres individuelle opsigelsesvarsel.
   
  Juristens kommentar:
  Afgørelsen understreger, at det beror på en konkret vurdering, om en ændring af arbejdsvilkårene er væsentlig, og dermed skal varsles med medarbejderens individuelle varsel, og at ansættelsesstedet som udgangspunkt er mødested for medarbejdere. Derfor anses det ikke for en væsentlig vilkårsændring, hvis et mødested er nærmere deres bopæl end ansættelsesstedet.
   
  Disse betragtninger og problemstillinger kan også have praktisk betydning i sager inden for DFL´s område, hvor eksempelvis en taksator, der normalt kører ud fra sin bopæl, bliver bedt om mere eller mindre fast, at skulle møde ind på selskabets adresse. Er du i tvivl om dine rettigheder, hvis din situation ændres, så kontakt din personaleforening eller evt. DFL´s sekretariat.