Søgefelt

Primære faneblade

  Godtgørelse for usaglig afskedigelse

  Juristens blog

  Godtgørelse for usaglig afskedigelse

  17. april 2013 - 10:07
  Det har konsekvenser hvis man vælger at fortsætte hos samme arbejdsgiver i en ny, men ringere stilling.
   
  Hvis en medarbejder imod sit ønske sættes væsentlig ned i tid og løn, kan det betragtes som en opsigelse, og man kan så vælge at fratræde med sit opsigelsesvarsel. Det åbner mulighed for at rejse krav om godtgørelse for ‎usaglig afskedigelse.
   
  En voldgiftssag skulle afgøre, om en tillidsrepræsentant, der af arbejdsgiverne blev varslet ned i tid og ‎løn havde ret til erstatning. Tillidsrepræsentanten mente, at varslingen af netop hende havde været et usagligt valg.
   
  Tillidsrepræsentanten valgte dog at fortsætte i den nye stilling, men under protest. Arbejdsgiveren krævede frifindelse, for man mente nemlig ikke, at ‎tillidsrepræsentanten både kunne fortsætte i den nye stilling og samtidig kræve en godtgørelse for usaglig afskedigelse.‎
   
  I voldgiftsretten fremhævede opmanden, at det tidligere er fastslået af Højesteret, at funktionærer, der vælger at forblive i en ændret stilling, som udgangspunkt ikke kan få en ‎fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2 a. Opmanden mente endvidere, at samme vurdering måtte gælde ved godtgørelse for usaglig afskedigelse.‎
   
  Opmanden bemærkede dog at det ville være en undtagelse, hvis en medarbejder i forbindelse med stillingsændringen mister sin funktionærstatus, eller mister sine muligheder for at varetage tillidshvervet. Tillidsrepræsentanten i sagen kunne imidlertid fortsætte med at være tillidsrepræsentant, ligesom hun fortsat var funktionær. Kommunen blev derfor frifundet.‎
   
  Det siger juristen:
   
  Afgørelsen slår - noget overraskende - fast, at en medarbejder, der væsentligt får ændret sine ‎ansættelsesvilkår, som udgangspunkt ikke kan få en godtgørelse for usaglig ‎afskedigelse, hvis vedkommende accepterer den ændrede stilling.
   
  Omvendt er det forståeligt, at man ikke kan kræve godtgørelse efter funktionærlovens § 2a, når man bevarer sin funktionærstatus og anciennitet i virksomheden.