Søgefelt

Primære faneblade

  Vigtigt skridt mod bedre psykisk arbejdsmiljø

  Arbejdstilsynet har samlet de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse. Den gør reglerne tydeligere, så det fremover vil være lettere at igangsætte et systematisk arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

  Arbejdstilsynet har for første gang samlet de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø i én bekendtgørelse, sådan som et bredt flertal i Folketinget blev enige om med arbejdsmiljøaftalen fra 2019.

  Formålet med den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø er at gøre reglerne tydeligere for arbejdsgivere og medarbejdere, så det fremover vil være lettere at igangsætte et systematisk arbejde med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

  I bekendtgørelsen kan arbejdsgivere og medarbejdere blandt andet se, hvad der især skal lægges vægt på, når det skal vurderes, om eksempelvis uklare og modstridende krav i arbejdet, stor arbejdsmængde og tidspres eller krænkende handlinger udgør en risiko for sikkerhed eller sundhed.

  Det bliver også fastslået, at det altid er arbejdsgiverens ansvar at tilrettelægge arbejdet sådan, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø.

  Lone Clausen, næstformand i Forsikringsforbundet er stolt over, at Danmark med den nye bekendtgørelse går forrest:

  "Jeg er stolt af, at Danmark som ét af de første lande i Europa får en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Det er en stor sejr, som fagbevægelsen har kæmpet for i mange år. Samtidig er det et afgørende skridt mod ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen gør reglerne for det psykiske arbejdsmiljø tydelige og konkrete. Der har ikke tidligere eksisteret en samlet konkret beskrivelse af de risikofaktorer, hvor det er særlig vigtigt at forebygge. Det er fx ikke tidligere fremgået direkte af reglerne, at arbejdsgiver skal forebygge, at medarbejderne bliver syge pga. en for stor arbejdsmængde eller et for højt tidspres. Desværre betyder bekendtgørelsen nok ikke, at alle udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø nu bliver løst som med et tryllesalg. Men der er bred opbakning til bekendtgørelsen fra både arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, som sikrer et stærkt afsæt for samarbejdet og den fælles indsats for at løfte det psykiske arbejdsmiljø og forebygge psykisk nedslidning."

  Arbejdstilsynet vil supplere bekendtgørelsen med tre nye vejledninger til virksomhederne om stor arbejdsmængde og tidspres, uklare krav og modstridende krav i arbejdet, samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. Her vil virksomhederne kunne finde hjælp til, hvilke forebyggende tiltag de kan iværksætte for at leve op til reglerne. Der findes allerede AT-vejledninger om hhv. vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

  Morten Skov Christiansen, næstformand i FH, udtaler begejstret til medierne:

  ”Kæmpestort! Det har fagbevægelsen kæmpet for i mange år. Det er historisk, at kravene til at sikre et forsvarligt psykisk arbejdsmiljø nu bliver konkrete. Dermed bliver det tydeligt, at arbejdsgiverne har pligt til at forebygge bredt inden for alle områder af psykisk arbejdsmiljø”.

  Se links nedenfor for mere information.