Søgefelt

Primære faneblade

  Vejledning om nye barselsregler

  Den 2. august 2022 træder nye barselsregler i kraft. Med de nye regler indføres 11 ugers øremærket barsel til begge forældre. Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening har netop udgivet en fælles vejledning om de nye regler.

  Nye Barselsregler

  Folketinget har vedtaget nye barselsregler, der gælder for børn født den 2. august 2022 eller senere. De nye barselsregler gælder også for ansatte i forsikrings- og pensionsbranchen, og Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har udgivet en fælles vejledning.

  ”Vi er i forsikrings- og pensionsbranchen allerede gået forrest med en overenskomst, der sikrer bedre muligheder for, at fædre kan tage længere barsel. Nu kommer der også ny lovgivning på barselsområdet, der kan styrke ligestillingen. Det bakker vi op om, og vi håber, at den nye vejledning kan hjælpe kommende forældre med at få overblik over barselsreglerne,” siger Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet.

  Vejledning gennemgår forskellige aspekter ved de nye regler, fx varslingsregler, barselsdagpenge og refusion. Derudover indeholder vejledningen flere konkrete eksempler, der illustrerer forskellige situationer, som kan opstå.

  ”Det er vigtigt for både virksomheder og medarbejdere, at der en god overgang mellem de nye regler og den nuværende overenskomst. Og det har vi fået med den fælles vejledning, som tydeligt viser, at de nye barselsregler sagtens kan rummes i overenskomstens regler. Jeg vil gerne takke Forsikringsforbundet for en god og konstruktiv proces,” siger Katja Brunbjerg Muff, underdirektør i FA.

  Læs vejledningen ”Sådan skal forsikringsoverenskomsten forstås i sammenhæng med den nye barselslov”

  Ny mulighed for direkte adgang til videreuddannelse

  Skyd genvej til efteruddannelse

  11. august 2022

  Har sommerferien givet dig mod på at tage en efteruddannelse? Er du uddannet p...