Søgefelt

Primære faneblade

  Værdiafklaring - sådan når du målet

  Dine værdier afspejler den du er, og hvorfor du gør det, som du gør. Ved at blive bevidst om dine værdier får du mulighed for at handle aktivt, skabe den karriere du ønsker og planlægge hvordan du når dertil. Husk dine værdier ændrer sig med tiden, så husk løbende at afklare, hvor du står.

  Enhver beslutning du træffer i livet, er en afspejling af, hvad der er vigtigt for dig. Værdier er baseret på dine overbevisninger og holdninger.

  Det er godt at sætte mål for karrieren hele livet igennem. Det vil give dig retning, men det er ikke nogen garanti for, at man præcis lander der, hvor man havde tænkt sig. Dog vil du reducerer det element af tilfældigheder i din karriere. Der kan åbne sig nye døre undervejs, som ikke var kendte. Så det gælder om at gøre sig klar og gribe de muligheder der viser sig.

  Vær bevidst om dine værdier

  Vores værdier er ofte ubevidste for os. Ved at blive bevidst om dine værdier får du mulighed for at handle aktivt og skabe det jobliv, du ønsker, eller i hvert fald planlægge, hvordan du kommer på vej til, hvor du gerne vil være.

  Hvordan kan du vide, om det nye job, du søger er det rigtige for dig, hvis du ikke har lavet en værdiafklaring i forhold til det kommende job?

  Værdier forandrer sig

  Vi har forskellige værdier inden for forskellige livsområder, som f.eks. sundhed, parforhold, job og bolig.

  I takt med at du udvikler dig, forandrer dine værdier sig også. Når dine værdier er i konflikt, rammer det dig både personligt og arbejdsmæssigt. Om du trives på jobbet afhænger derfor bl.a. af, om du oplever at få tilgodeset de jobværdier, der er vigtigst for dig.

  Værdier i job og privatliv skal være i balance

  Det er vigtigt, at dine jobværdier er i balance med dine værdier i dit privatliv. Når du er bevidst om, hvad der er vigtigt for dig, er det hensigtsmæssigt at udrede, hvad der absolut skal være til stede i dit job, hvorefter du kan prioritere din liste. Skal det geografisk være tæt på din bopæl, skal der være gode barselsregler, eller seniorregler?

  Det kan føles urimeligt svært at skulle prioritere mellem værdier, der hver især alle er værdifulde for dig. Men prøv at se dig selv i en luftballon i selskab med alle dine værdier. Hvis ballonen er tæt på at ramme en bjergtop - hvilken værdi vil du så kaste ud som den første, for at vinde lidt højde? Og hvilken værdi er den du vil sidde tilbage med til sidst?

  Værdier skal være aktuelle

  Når du afklare værdier, skal du huske, at de skal være aktuelle. Det kan godt være, at der var en særlig motivation, der gjorde at du f.eks. valgte at blive forsikring/pensions medarbejder, men det kan også godt være, at dine værdier har ændret sig.

  Det der var godt og spændende for dig engang, er måske netop ”brugt op” og ikke længere motiverende for dig.

  Heldigvis giver det moderne arbejdsmarked os god mulighed for at inddele vores karriere i ret forskellige kapitler. Det vanskeligste er faktisk at få lov til at lave det samme, det samme sted, på samme måde hele arbejdslivet.

  På vej mod næste mål

  Husk du skal være lige så professionel med din personlige karriere, som du er med dit job.

  Brug dine svar til at få defineret dine mål på lidt længere sigt – gerne om 1 – 5 år.

  Gør dig klart, hvad der ”tænder” dig på jobbet. Stil dig selv en række spørgsmål:

  • Vil du arbejde i et udadvendt job med stor kontaktflade, eller ønsker du et mere administrativt job, der måske er mere indadvendt?
  • Hvilken rolle har du i fremtiden?
  • Hvordan ser dit næste job ud?
  • Hvad med graden af frihed og muligheden for selv at, tilrettelægge din arbejdsdag?
  • Er det eksempelvis vigtigt for dig med en hjemmearbejdsplads?
  • Hvad giver virkelig mening for dig?
  • Hvilken sammenhæng indgår du i?
  • Hvad skal være til stede for, at netop det, du kan, bliver opfattet som en gave for selskabet?

  Det gælder om at få kommunikeret det du vil, og f.eks. få afdækket de muligheder, som der rent faktisk er internt/eksternt, og signalere dem tydligt til de rette personer.

  Du behøver ikke nødvendigvis at skifte firma for at opnå et sporskifte. Der kan være stillinger på dit nuværende arbejde, som er værd at afsøge – og en genvej til dine fremtidige ønskejob. Der er gode fordele ved at forsøge at udvikle dig fra din nuværende stilling.

  Hvis du overvejer et større sporskifte, kan du bruge dit nuværende job, til at prøve det af. Hvis du f.eks. drømmer om at skifte til HR, så prøv at få lov til at løse nogle udvalgte HR-opgaver i 10 – 20 procent af din arbejdstid.

  Brug dit job som løftestang
  Der kan gå lidt lang tid, inden du finder dit næste job, prøv at se dit nuværende job som en rejse mod ønskejobbet, hvor du samtidig med du udvikler dig, skal opleve trivsel og motivation.

  Det kan du gøre ved at få overblik over dit job, eller din rolle, så du får mulighed for at skabe de resultater og udvikle de kompetencer, der skal til for, at du kan lande dit nye job.

  Tag en samtale med din leder om dine ønsker. Husk der skal være en gevinst for både dig og selskabet. Din leder vil gå langt for at imødegå ønsker fra en god medarbejder, hvis det samtidig giver forretningsmæssig mening. Sørg for, at der både er sat mål for de resultater, du skal opnå og for den læring, der skal til for du kommer i mål.

  Brug dine kollegaer og dit netværk

  Du skal ikke kun være tydelig over for din leder, men også over for dine kollegaer. I moderne selskaber fordeles opgaverne ikke kun nødvendigvis via ledelsen. Meget gøres uformelt medarbejderne imellem.

  Fortæl din kollegaer og udvalgte nøglepersoner, at du eksempelvis er interesseret i opgaver inden for et konkret område. På den måde er du i spil til at få tilbudt opgaver, som styrker dine kompetencer, der kan hjælpe dig frem mod ønskejobbet internt eller eksternt.

  Kontaktperson:
  Overenskomst 2023

  Afstemning om overenskomst 2023

  20. marts 2023

  Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er 15. marts blevet...