Søgefelt

Primære faneblade

  Underskriftindsamling for at bevare store bededag

  Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har igangsat en stor underskriftindsamling for at bevare store bededag.

  Forsikringsforbundet bakker op om underskriftindsamlingen for at bevare store bededag, da regeringens forslag om at afskaffe store bededag er et indgreb i de overenskomster om arbejdstid og løn, som bliver forhandlet af arbejdsmarkedets parter.

  Underskriftindsamling om store bededag

  Forsikringsforbundet ønsker ikke, at medlemmerne skal miste en fridag, og vi mener, det er helt grundlæggende forkert, at regeringen blander sig i de overenskomster og aftaler om arbejdstid og løn, som vi har indgået.

  Det stærke og konkurrencedygtige danske erhvervsliv og de gode løn- og arbejdsvilkår vi har på det danske arbejdsmarked er netop kommet på grund af den "Den danske Model", hvor det er arbejdsmarkedets parter, der forhandler vilkårene på arbejdsmarkedet.

  Vi er i Forsikringsforbundet imod afskaffelsen af store bededag, først og fremmest fordi det grundlæggende er et indgreb i de overenskomster om arbejdstid og løn, som vi i Danmark har en lang tradition for, at arbejdsgiverne og fagforeningerne forhandler. Det mener vi helt principielt, at politikerne skal blande sig uden om.

  I Forsikringsforbundet er vi også bekymrede for at reducere medarbejdernes fritid. Mange på arbejdsmarkedet er i dag påvirket af store arbejdsmængder og tidspres. Tid til restitution og en god work/life-balance er vigtigere end nogensinde.

  Skriv under og hjælp med at sende et klart budskab til regeringen: Drop planerne om at afskaffe store bededag.

  bevarstorebededag.dk

  Overenskomst 2023

  Afstemning om overenskomst 2023

  20. marts 2023

  Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er 15. marts blevet...