Søgefelt

Primære faneblade

  Udmeldelse af Forsikringsforbundet

  Vi vil naturligvis være meget kede af at miste dig som medlem, og håber du vil genoverveje din eventuelle udmeldelse.

  Husk, at du som medlem har adgang til en lang række unikke medlemsfordele og services som fx: 

  • Nedsat kontingent ved ledighed (kun kr. 55,- pr. md.)
  • Rådgivning og juridisk bistand om løn og ansættelse
  • Lokal støtte og hjælp i selskaber med personaleforening
  • Socialt og fagligt fællesskab
  • Karriererådgivning
  • Medlemskurser
  • Hjælp til at håndtere stress og mobning
  • Solidarisk opbakning til arbejdet for dine interesser
  • Bistand ved opsigelser
  • Lønsikring
  • Medlemsfordele - rabatter, ferieboliger, forsikringer m.m.

  Læs her mere om dine medlemsfordele og services


  Hvordan melder jeg mig ud?

  • Du kan melde dig ud af Forsikringsforbundet ved at sende en skriftlig udmeldelse, hvor du oplyser dit medlemsnummer eller fødselsdato og grunden til, at du vil melde dig ud. Du kan sende din udmeldelse pr. mail, brev eller ved at udfylde vores online udmeldelsesformular.
  • Dit medlemskab kan til enhver tid opsiges med et varsel på en måned til den 1. Hvis din udmeldelse eksempelvis modtages i Forsikringsforbundet den 15. februar, vil din udmeldelse være gældende den 31. marts. 
  • Hvis du er pensionist, skal du være opmærksom på, at det årlige kontingent for pensionister ikke tilbagebetales, hvis du melder dig ud i løbet af et kalenderår. Se desuden Forsikringsforbundets vedtægter eller kontakt os, hvis du har spørgsmål til tilbagebetaling af kontingent.

  Følgende gælder ved udmeldelse og kontingentændring

  • Forsikringsforbundet skal altid modtage en skriftlig udmeldelse med angivelse af årsagen til udmeldelsen. Pr. mail, brev eller ved udfyldelse af udmeldelsesformular her på web. 
  • Udmeldelse af Forsikringsforbundet sker skriftligt med en måneds varsel til den 1. (eksempel: Udmeldelse/ændring modtages i Forsikringsforbundet den 15. februar - udmeldelsen vil være gældende den 31. marts). 
  • (VIGTIGT: se nedenstående regler om tilbagebetaling af kontingent). Det årlige kontingent for pensionister tilbagebetales ikke i tilfælde af udmeldelse i løbet af et kalenderår.

  Desuden gælder følgende regler

  Der kan kun gøres krav på eventuelt for meget indbetalt kontingent, hvis der gives besked til personaleforeningen/Forsikringsforbundet inden den 10. i måneden før følgende ændringer sker:

  • Fratrædelse og eventuel ledig (se desuden ovenstående vedrørende udmeldelse)
  • Orlov
  • Pensionering
  • Efterløn
  • Lønændringer (ud over overenskomstens fastsatte ændringer)

  Undtaget herfra dog overgang til andet organisationsområde - kan dog ikke ske, såfremt Forsikringsforbundet har afsendt konfliktvarsel, ligesom udmeldelse efter en konflikt først kan få virkning, når opbygning af konfliktfonden har fundet sted, dog kan perioden være på max. 12 måneder.

  Beslutningen om, hvornår konfliktfonden anses for opbygget, tages af landsmødet.

  Kontaktperson:
  Medlemsservice på telefon 88771751 eller email medlem@forsikringsforbundet.dk
  Storstrøms Forsikring

  Velkommen til Storstrøms Forsikring

  07. oktober 2021

  ”Vi er glade for, at Storstrøms Forsikring har meldt sig ind i FA, og at...