Søgefelt

Primære faneblade

  Uddannelser på Forsikringsakademiet

  FOAK er forsikringsbranchen fælles uddannelsesinstitution, hvor der uddannes i forsikringsteknik, sagsbehandling og salg mm. Da det er en privat uddannelses­institution, som ejes af selskaberne, er den ikke afhængig af lovgivning om uddannelse. Derfor har forsikringsbranchen sit eget uddan­nelsessystem, der løbende tilpasses behovene og udviklingen i sektoren og markedet.

  Bemærk, at:

  • Det er selskabet der betaler for uddannelsen, der er ikke offentlige tilskud
  • Derfor er det også selskabet, der tilmelder dig til uddannelse - ikke dig selv
  • Deltagelse på uddannelse aftales normalt med nærmeste chef, fx på den årlige medarbejdersamtale
  • Det kræver noget at gå på uddannelse og passe sit arbejde samtidigt – som det gør på alle videregående uddannelser.

  Moduluddannelser og kurser
  FOAK har to principielt forskellige aktiviteter: Moduluddannelser og kurser.

  Hvert modul varer ca. 14 uger og indeholder læsning og forberedelse, og opgaveløsning mm. foregår via nettet i et team. Der er et varierende antal dage på selve FOAK, 3-5 er normalt. Der afsluttes med en prøve.

  Kurserne er af varighed på 1 – 3 dage og er uden forberedelse og prøver, og virker mest som efteruddannelse. De kan også bruges som ’opvarmning’ til deltagelse i moduluddannelse for dem, der ikke har været under uddannelse i lang tid.

  Nogle uddannelser er obligatoriske for nyansatte – det skulle fremgå af ansættelsespapirerne:

  • Sælgeruddannelsen på niveau 3 (kontor- og telefonsælgere)
  • Examineret skadeskonsulent (taksatorer og konsulenter)

  Andre uddannelser er frivillige – forstået på den måde, at selskabet kan forlange en bestemt uddannelse, når man skal varetage en given jobfunktion. Tjek hvad der gælder i dit selskab, nogle har et system med kompetencekrav til forskellige jobfunktioner.

  Det kan ikke understreges kraftigt nok, at det er vigtigt at holde sine kompe­ten­cer ved lige. FOAK tilbyder en moderniseret version af moduler på niveau 5, som både kan gennemføres i sin fulde længde, og som kan virke som brush-up – hvis du har gået på tilsvarende modul for år tilbage - ved at fravælge den afsluttende prøve. Se mere her

  Under modulerne på niveau 5 er der denne tekst for nogles vedkommende (citat fra 5.23): ”1-2 uger efter tilstedeværelsesundervisningen skal du til en afsluttende skriftlig prøve. Prøven er individuel og kan løses hjemmefra. Den afsluttende prøve kan fravælges, hvis du og dit selskab ønsker det.”

  FOAK kan give adgang til offentlige uddannelser
  Som privat uddannelsesinstitution er moduluddannelserne ikke offentligt anerkendte og dermed ikke i system med adgang fra den ene uddannelse til den næste, som figuren med overblik viser (link på siden Kompetence til FOAK’s hjemmeside). Men der er to undtagelser:

  Ved at have bestået et modul på niveau 3 og to på niveau 4 samt bestået et forkursus får du merit for HD 1. del, og kan gå direkte til HD 2.del i organisation og ledelse på Aalborg Universitet (p.t. foregår uddannelsen i København). Se mere her

  Ved at have bestået to eller tre moduler får du merit til Professionsbachelor­ud­dan­­nel­sen (PB) i hhv. skade- og personforsikring. Se mere her

  Bemærk, at PB-uddannelsen er en fuldtidsuddannelse.

  Deltag i årets online julekalender 2022

  20. november 2022

  Igen i år markerer vi den søde juletid ved at give dig mulighed for at...