Søgefelt

Primære faneblade

  Uddannelse/kompetence - overblik

  Forsikringsforbundet ønsker at bidrage til at sikre, at medlemmernes kompetencer svarer til både dagens og morgendagens krav i forsikringsbranchen. Vi har tætte bånd til Forsikringsakademiet (FOAK) og FA, og har et godt samarbejde om såvel forsikrings- og finansfaglige som generelle uddannelser.

  Forsikringsbranchen har sit eget uddannelsessystem på Forsikringsakademiet (FOAK) - branchens egen uddannelsesinstitution. Uddannelserne fra FOAK er ikke en del af det offentlige uddannelsessystem, men åbner for videregående uddannelser til HD og MBA. Der er dog også andre uddannelsesmæssige veje til jobs i forsikringsbranchen.

  Når du overvejer, hvilken uddannelse du vil i gang med, eller forbereder dig til MUS (-samtale, tovejssamtale, personaleudviklingssamtale) skal du først sætte dig ind i dit eget selskabs uddannelsespolitik og de praktiske forhold om tilmelding osv. Mange uddannel­ser er dyre og kræver tilstedeværelse også i arbejdstiden, så du skal derfor have din leders accept af deltagelsen – med mindre du vil holde selskabet helt udenfor og selv vil betale både kursusafgifter og fridage (hvilket ikke kan lade sig gøre ved deltagelse på FOAK).

  Er det en karriereplanlægning du er i gang med, vil den involvere din leder. Har du spørgsmål til uddannelse, kan du kontakte din lokalafdeling eller tillidsrepræsentant (TR) for at høre omselskabets politik på området. Forsikringsforbundets karriere- og uddannelseskonsulent Pernille Fahlmann Kristensen kan også besvare spørgsmål - skriv til pfk@forsikringsforbundet.dk

  FOAK har udarbejdet en figur, som sammenligner uddannelser fra Forsikringsakademiet med offentlige uddannelser- se den her

  På figuren er de blå kasser SU–berettigede fuldtidsstudier, der er gratis. De grønne Vekseluddannelser (kaldet VVU, Videregående VoksenUddannelser) er deltidsuddannelser, som man kan deltage i, samtidigt mens man har et job. De er under Åben uddannelse (ÅU) med brugerbetaling. De orange FOAK-uddannelser er selskabsbetalte, og man kan kun deltage i dem efter aftale med selskabet.

  Pilene på figuren angiver muligheder for at gå fra en uddannelse til en anden. Deltagelse på FOAK uddannelser giver nu også merit til HD 2. del i specialet 'Organisation og ledelse'. Se mere under HD.  ”FR” angiver et speciale i finansiel rådgivning – de er overvejende rettet mod banker.

  Aftaler
  Aftale mellem FA og Forsikringsforbundet om uddannelse og kompetenceudvikling står i overens­komsten (den gule) afsnit 1 s. 73 ff. Den indeholder de regler, der gælder på hele området – men som kan suppleres eller erstattes af lokalaftaler, se senere. Aftalen indeholder bl.a.:

  • Der skal indgås lokalaftale om uddannelsespolitik, § 3
  • Enhver har ret til uddannelse på niveauet højere end hvad man har i forvejen, op til FOAK’s niveau 5 eller diplomniveauet i det offentlige uddannelses­system, § 5
  • Definition af hhv. generel kompetencegivende og jobspecifik uddannelse – og at uddannelse normalt foregår i arbejdstiden, § 6

  Derudover kan der være indgået lokalaftaler i selskaberne. Som nævnt skal du undersøge, hvad dit selskabs personalehåndbog eller tilsvarende indeholder om emnet.

  Forsikring November 2023

  Ny udgave af Forsikring

  06. november 2023

  I det nye Forsikring kan du komme tæt på en risikoingeniør, der...