Søgefelt

Primære faneblade

  Tillidsrepræsentant-uddannelse

  Som tillidsrepræsentant har du en stor og vigtig rolle i løbende at vedligeholde dine kompetencer. Du skal stå klar til at rådgive om komplicerede faglige emner, om medlemmernes muligheder for kompetenceudvikling og ikke mindst om deres trivsel og tryghed i ansættelsen. 

  Derfor er det vigtigere end nogensinde, at du er klædt godt på og står klar til at rådgive og støtte medlemmerne. Lige så vigtigt er det, at du har kompetencerne til at tage del i drøftelser med ledelsen lokalt. Skal du forblive en kompetent tillidsrepræsentant, så skal din faglige og personlige viden om TR-hvervet løbende holdes ved lige, og ikke mindst udbygges med viden om nye forhold og regler

  Alle nyvalgte tillidsrepræsentanter skal senest et år efter deres valg starte på GO uddannelsen.
  Det er Forsikringsforbundet, som udbyder GO uddannelsen, hvilket giver et godt vidensgrundlag for den tillidsvalgtes første kompetenceopbygning til TR-hvervet.  

  Grunduddannelsen i Organisation (GO) er obligatorisk for nye TR. Den omfatter tre hovedområ­der:

  • Forsikringsforbundet politikker mm.
  • Love, overenskomster og aftaler
  • At være TR/personlige færdigheder

  Varigheden er: 1 + 3 + 2 +2 dage i samme halvår, og 3 + 2 dage året efter. Man følger normalt sit hold under hele uddannelsen. Underviserne er fra Forsikringsforbundet’s hovedbestyrelse og sekretariat, samt enkelte eksterne.

  For at kunne levere et højt fagligt og personligt niveau forventes det, at alle tillidsvalgte dels får en løbende update på nuværende kompetencer samt har ambition om at løfte sig til nye kompetenceniveauer/områder.

  En del kurser og temadage foregår i sekretariatet i København eller på Kobæk Strand Konferencecenter i Skælskør. Som TR har man tjene­stefri med løn til deltagelse i uddannelsen, og vi organiserer fælles­transport fra Slagelse station til Kobæk Strand.

  Som TR får du adgang til uddannelseskataloget. Herfra kan du klikke på det enkelte kursus og læs mere om det. Tilmelding foregår elektronisk fra samme side.

  Deltag i årets online julekalender 2022

  20. november 2022

  Igen i år markerer vi den søde juletid ved at give dig mulighed for at...