Søgefelt

Primære faneblade

  Teknologiudviklingen: Hvad skal det dog ikke ende med?

  Fremtidens analfabeter er ikke dem, der ikke kan læse og skrive, men dem, der ikke kan lære, aflære og genlære", har den nu afdøde amerikanske forfatter, fremtidsforsker og forretningsmand Alvin Toffler sagt.

  Lars P. Helvard, formand for Personaleforeningen i FTFa, har været på konference og fået noget at tænke over. Denne artikel kan du også læse i Forsikring 2018-4 (link nederst)

  Hvordan påvirker teknologien fremtidens arbejdspladser, fremtidens medarbejdere og fremtidens uddannelse?

  Citatet fra Alvin Toffler, som bl.a. har været redaktør af det kendte Fortune Magazine og har tænkt mange tanker omkring den teknologiske udvikling, dukkede op på skærmen under konferencen ’The Future Of Work & And Education - augmented by technology’, som var arrangeret af Innovation Centre Denmark, som er en aktivitet under Udenrigsministeriet. Formålet med konferencen var at udforske hvordan teknologi vil påvirke fremtidens arbejdspladser, fremtidens medarbejdere og fremtidens uddannelse.

  Skiftet fra traditionelle kompetencer til evnen til at lære er markant, og lyder sådan lidt ildevarslende. Men hvad betyder det?

  Ifølge bogen - "What To Do When Machines Do Everything" af forfatterne Malcolm Frank, Paul Roehrig og Ben Pring, vil arbejdsløsheden i 2025 blandt de lande i den industrialiserede verden, som omfavner ’den 4. industrielle revolution’ (se nederst), være omtrent den samme som i dag. Opgaverne vi løser og hvordan vi løser dem, vil dog være meget anderledes. Bogen forudser følgende:

  • Ca 12 pct. af de eksisterende job er i fare for at blive overtaget af AI (kunstig intelligens)
  • Ca 75 pct. af eksisterende job forandres eller ’forbedres’ af AI og giver øget produktivitet og kvalitet
  • Ca 13 pct. nye job vil blive skabt i takt med at AI medfører nye indtjeningsmuligheder og jobkategorier

  Hvis man ellers køber ovenstående forudsigelser, lyder det jo ikke så slemt. Hvis arbejdsløsheden holdes på samme niveau bliver de 12 procent, der forsvinder, til nye og anderledes job. De 75 procent bliver forandret til det bedre og vi kan så alle byde ind på de spændende nye muligheder, der udgør de resterende 13 procent.

  De dårlige nyheder

  Hvad er så de dårlige nyheder?

  Der var i 2015 ca. 13.200 ansatte i Forsikringsbranchen. Hvis vi regner med ovenstående procentfordeling vil det sige at 1.584 stillinger forsvinder og at 9.900 stillinger forandres eller forbedres. Det betyder, at 11.484 forsikringsjob bliver påvirket i alvorlig grad af den 4. industrielle revolution.

  Er vi som branche gearet til forandringer i det omfang? Jeg kan godt have mine tvivl.

  Hvad gør vi så?

  En indlægsholder, Manish Bahl, Senior Director for ’Center For Future Work’ i Indien, havde flere pointer i forhold til hvad man bør gøre fremadrettet. Her vil jeg fokusere på tre af dem.

  1. Gør det til en målsætning, at hver eneste medarbejder i din organisation skal ”forbedres” – altså løbende efteruddannes
  2. For at få succes skal man som virksomhed fokusere på medarbejdernes iboende menneskelige, værdifulde egenskaber: Fantasi, inspiration, medmenneskelighed, empati osv. Her har AI ikke en chance (endnu)
  3. Udøvelse af lederskab, hvor fundamentet er blevet skabt over det seneste århundrede, trænger i den grad til at blive opdateret til brug i den digitale alder

  For tiden viser der sig et meget tydeligt billede af, at man ikke ’bare’ kan rekruttere sig ud af problemstillingerne – eller outsource for den sags skyld. Og det ser bestemt ikke ud til, at det bliver nemmere i fremtiden. Så hvad er løsningen?

  Løsningen

  Vi uddanner, for pokkerl hvor vi uddanner! Eller rettere det burde vi!

  Jeg synes, at ovenstående tre punkter er helt centrale i den indsats, der skal ydes. Samtidig med at vi investerer i robotter, automatisering og AI er vi indiskutabelt også nødt til at investere i mennesker. Der skal bygges på menneskers iboende egenskaber som netop er det, der gør forskellen i de enkelte selskaber. Det er dem der gør, at den enkelte medarbejder får succes i den 4. industrielle revolution.

  Plejer er død

  Så for at besvare det indledende spørgsmål, hvad betyder så citatet for mig?

  Det betyder, at ”plejer” er død!

  Det betyder, at vi skal til at stille krav til uddannelsespolitikken, både på landsplan, i selskaberne og i Forsikringsforbundet. Vi er nødt til, i fællesskab på tværs af fagforbund og på tværs af selskaber, at udvikle kurser, tilbud og rammer, som fordrer, at vi står lige dér hvor vi skal være, når røgen har lagt sig.

   

  Hvad er "den 4. industrielle revolution"

  Det er navnet på den næste æra siden begyndelsen på den industrielle revolution i det 18. århundrede. Den karakteriseres ved en sammensmeltning af teknologier, som ofte kaldes for ”cyber-fysiske systemer”. Den 4. industrielle revolution kendetegnes af en lang række teknologiske gennembrud inden for AI, robotter, nanoteknologi, kvantecomputere, bioteknologi, Internet of Things og andre områder.