Søgefelt

Primære faneblade

  Tak for samarbejdet til Finansforbundets afgående formand og næstformand

  Finansforbundets formand Kent Petersen og næstformand Michael Budolfsen genopstiller ikke ved Finansforbundets næste landsmøde i september. Forsikringsforbundet takker for samarbejdet og den store betydning, de begge har haft gennem mange år for at skabe bedre vilkår for medarbejderne i finansbranchen.

  Kent Petersen

  ”På vegne af alle i Forsikringsforbundet vil jeg gerne sige en kæmpe tak til Kent og Michael. Både for det gode samarbejde vi har haft gennem mange år, og for den betydning de har haft for medarbejdernes arbejdsvilkår i hele finansbranchen”, siger Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet.

  Som Forsikringsforbundets landsformand har Charlotte Hougaard haft et særligt tæt samarbejde med Finansforbundets formand.

  ”Personligt kommer jeg virkelig til at savne Kent. Han har været en god allieret og sparringspartner, særligt når vi har stået overfor vanskelige sager og forhandlinger med vores fælles arbejdsgivermodpart”, siger Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet.

  Kent Petersen har været næstformand hos Finansforbundet siden 2004 og formand siden 2009.

  Næstformand Michael Budolfsen har været næstformand siden 2004, og han har været aktiv på en lang række forskellige områder, hvor Forsikringsforbundet og Finansforbundet har samarbejdet. Senest har både Michael Budolfsen og Charlotte Hougaard siddet i styregruppen for de store fælles trivselsprojekt Future Work Lab.

  ”Michael har gjort en stor indsats for at sætte trivsel på dagsordenen, og vi har med Future Work Lab fået skabt en ny lyst i den finansielle sektor til at turde eksperimentere med, hvordan man styrke medarbejdernes trivsel. Samtidig er han en stærk stemme i vores fælles internationale samarbejde. Det vil jeg gerne sige en stor tak for”, siger Charlotte Hougaard.

  Forsikringsforbundet ser nu frem til at fortsætte det gode samarbejde med Finansforbundet og det nye formandskab, der bliver valgt på Finansforbundets landsmøde til september.

  Læs mere på Finansforbundets hjemmeside:
  "Tid til fornyelse i Finansforbundets formandskab"

  Brug af medarbejderdata risikerer at skade forholdet mellem ledere og medarbejdere

  28. september 2023

  Ledere i Danmark indsamler og bruger medarbejderdata i omfattende grad. 79 pct. af...