Søgefelt

Primære faneblade

  Tættere europæisk samarbejde

  På et møde mellem NFU og UNI Finance MED blev man enige om at skabe et tættere samarbejde om fælles løsninger for den finansielle sektor i Europa.

  På mødet deltog ca. 40 forbundsformænd og sekretariatsmedarbejdere, herunder også Forsikringsforbundets landsformand, Charlotte Hougaard.

  Det er første gang et sådan møde mellem de europæiske organisationer afholdes, og det er et vigtigt skridt for tættere samarbejde på europæisk plan mellem fagforbundene i den finansielle sektor.

  UNI Finance MED er en sammenslutning af fagforbund i middelhavsområdet inden for den finansielle sektor. Det er en del af UNI Europa Finance, som igen er en del af UNI Global Union.
   

  Om NFU, UNI Europa Finance og UNI Global Union

  NFU står for Nordic Financial Unions, og er et samarbejde mellem de nordiske fagforbund inden for den finansielle sektor. NFU arbejder primært med at overvåge og påvirke lovgivningsprocesserne i EU for at sikre at vores situation i Norden tages med i overvejelserne ved arbejdet med regulering og lovgivning.

  UNI Europa er en sammenslutning af fagforbund inden for servicefagene, og omfatter ca. 7 mio. medlemmer i Europa.

  UNI Europa er en del af UNI Global Union, som er en verdensomspændende organisation for fagforbund inden for servicefagene. UNI Global Union repræsenterer i alt ca. 20 mio. medlemmer i 150 lande verden over.

  Jubilæumsreception

  23. maj 2019

  Forsikringsforbundet indbyder til reception i forbindelse med forbundets 75-års...