Søgefelt

Primære faneblade

  Stor interesse for uddannelse i psykisk arbejdsmiljø

  Har du brug for, at der bliver taget fat på at styrke trivslen i din virksomhed? Så er der godt nyt. En helt ny uddannelse i psykisk arbejdsmiljø skal klæde ledere og tillidsrepræsentanter på til at styrke trivslen i forsikrings- og pensionsbranchen. Det første hold er netop færdige med uddannelsen, og interessen for den nye FUPA-uddannelse i selskaberne er så stor, at næsten alle pladser resten af 2022 er besat.

   

  To deltagere på første hold af den nye FUPA-uddannelse

  Tillidsrepræsentanter og ledere der i fællesskab uddanner sig til at skabe bedre trivsel i deres virksomhed. Det er opskriften bag en helt ny uddannelse i psykisk arbejdsmiljø, som Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har udviklet sammen.

  ”Mange medarbejdere oplever fortsat udfordringer med blandt andet stress. Det viser vores seneste trivselsundersøgelse. Derfor er det enormt positivt, at vi nu sammen med arbejdsgiverne har fået gang i en fælles uddannelse. Det er en fælles opgave at løfte og tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø og at det sker helt ude hos den enkelte leder og tillidsrepræsentant”, siger Lone Clausen, næstformand i Forsikringsforbundet.

  Den nye Fælles Uddannelse i Psykisk Arbejdsmiljø (FUPA) er den første af sin slags i Danmark, og det første hold afslutter i dag (6. januar) uddannelsen. Deltagerne nu er klar til at arbejde med at forebygge mistrivsel og stress på arbejdspladsen – og hjælpe medarbejdere der oplever konkrete udfordringer.

  ”Selvom arbejdsmiljøet indiskutabelt er arbejdsgiverens ansvar, så er vi reelt hinandens arbejdsmiljø, fordi mange af de forhold, vi udsættes for på vores arbejdsplads, handler om vores relationer til hinanden. Lidt firkantet sagt, så opleves det psykiske arbejdsmiljø individuelt, men skal udvikles og understøttes i fællesskab. Derfor gennemfører ledere og tillidsrepræsentanter uddannelsen sammen. Det er ret unikt,” siger Nicole Offendal, adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

  Uddannelsen består af tre moduler med en hel dags uddannelse hver – og indholdet i uddannelsen er tæt koblet til deltagernes hverdag og konkrete udfordringer. Deltagerne bliver undervist af nogle af landet dygtigste eksperter inden for området, og de bliver klædt på med den nyeste viden om trivsel og får træning i hands-on værktøjer til at håndtere svære situationer.

  Pladserne på uddannelsen revet væk
  Efter den nye uddannelse blev lanceret i efteråret 2021, har der været en meget stor interesse for uddannelsen. Der er oprettet tre nye kursushold i 2022 i København, som alle er fuldt besat. Der er ledige pladser på holdet i Århus, men ellers er første ledige hold først åbent i 2023.

  ”Vi har oplevet en enorm interesse for den nye uddannelse. Det er meget positivt, at der er et stort fokus på at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i selskaberne. Med FUPA-uddannelsen har vi taget et afgørende skridt i det fælles arbejde med at styrke trivslen i branchen” siger Lone Clausen.

  Den nye FUPA-uddannelse blev aftalt som en del af den seneste overenskomst mellem Forsikringsforbundet og FA.

  Læs mere på www.FUPA.dk