Søgefelt

Primære faneblade

  Stor bekymring for inflation

  Tre ud af fire medarbejdere i forsikrings- og pensionsbranchen er bekymrede for, at den stigende inflation udhuler deres løn. Det viser en ny undersøgelse blandt Forsikringsforbundets medlemmer.

  Inflation

  Priserne stiger på alt fra bønner til benzin. Inflationen er på et niveau, der ikke er set siden midten af 80’erne, og det skaber stor usikkerhed blandt medarbejderne i forsikrings- og pensionsbranchen.

  En ny undersøgelse viser, at 75 % af medlemmerne i Forsikringsforbundet er bekymrede for, at inflationen udhuler deres købekraft. I Forsikringsforbundet er der stor fokus på udfordringen med de stigende priser.

  ”Vi er meget opmærksomme på den bekymring for inflation, der er blandt medlemmerne. Det er allerede nu sværere at få pengene til at række, og der er ingen tvivl om, at løn bliver det mest centrale emne ved de kommende overenskomstforhandlinger,” siger Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet.

  På linje med store dele af det øvrige private arbejdsmarked skal Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) også i løbet af efteråret i gang med at forhandle en ny overenskomst, der skal være på plads i foråret 2023.

  Mænd er mest bekymrede
  Mænd er mest bekymrede for den høje inflation, viser Forsikringsforbundets undersøgelse. 80 % af mændene er bekymrede for, at inflationen udhuler deres løn, mens tallet blandt kvinder kun er 71 %. Undersøgelsen viser samtidig, at der ikke er nogen markant forskel på unge og ældre medlemmer, når det gælder bekymringen for inflation.

  Løn bliver også udpeget som det klart vigtigste emne for medlemmerne i Forsikringsforbundet, når der skal forhandles en ny overenskomst. Syv ud af 10 medlemmer har løn som førsteprioritet, viser Forsikringsforbundets nye medlemsundersøgelse. Ved de forrige overenskomstforhandlinger i 2019 var det kun fem ud af 10 medlemmer, der prioriterede løn som det vigtigste.

  Løn ligger markant højere end alle andre emner. Trivsel er det emne, som næstflest medlemmer ser som det vigtigste. 16 % af medlemmerne har trivsel som deres højeste prioritet.

  Medlemmernes fokus på løn og bekymringerne over udhuling af købekraften er naturligt i den aktuelle situation med den højeste inflation i 40 år, lyder vurderingen fra Søren Kaj Andersen, centerleder for Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet.

  ”Vi har i mange år været vant til en meget lav inflation. Nu står vi i en helt anden situation, og det er klart, at det skaber stor usikkerhed hos lønmodtagerne. De vil naturligt have et stort ønske om at kunne bevare deres realløn,” siger Søren Kaj Andersen.

  Han fremhæver samtidig, at den økonomiske situation i Danmark kan gøre overenskomstforhandlingerne vanskelige.

  ”Økonomisk står vi i en paradoksal situation. Virksomhederne har gennem de seneste år klaret sig rigtig godt, og beskæftigelsen er historisk høj. Samtidig er vi udfordret af høj inflation og stor økonomisk usikkerhed, bl.a. på grund af krigen i Ukraine. Det er vanskeligt at forudse, hvad vej den økonomiske udvikling går, og det kan gøre det til nogle svære overenskomstforhandlinger,” siger Søren Kaj Andersen fra FAOS på Københavns Universitet.

  Landsformand Charlotte Hougaard har bl.a. i FinansWatch meldt ud, at Forsikringsforbundets udgangspunkt for de kommende overenskomstforhandlinger er at sikre medlemmernes realløn. Og det kan vise sig svært nok at opnå, lyder det fra landsformanden:

  ”Vi er ved de seneste overenskomster blevet enige om en række fælles initiativer, der har styrket både trivslen og medlemmernes muligheder for kompetenceudvikling. Denne gang kan inflationen gøre overenskomstforhandlingerne meget svære, når det gælder løn. Men vi ser frem til nogle gode og konstruktive forhandlinger med arbejdsgiverne,” siger Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet.

  Bekymring for inflation  Enig eller meget enig: ”Jeg er bekymret for, at inflationen udhuler min løn”

  (Spørgeskemaundersøgelsen er sendt til alle 6.356 medlemmer omfattet af overenskomsten mellem Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA). Der kunne svares på undersøgelsen i perioden 5.-28. april 2022. 2.964 medlemmer har svaret på undersøgelsen, hvilket giver en gennemførelsesprocent på 47 %).

  Artiklen er udgivet i Forsikringsforbundets medlemsblad 'Forsikring' - nr. 2 - 2022.
  Læs hele den nye udgave af Forsikring her

  Deltag i årets online julekalender 2022

  20. november 2022

  Igen i år markerer vi den søde juletid ved at give dig mulighed for at...