Søgefelt

Primære faneblade

  Stillingsannoncering i Forsikringsforbundets medier

  Nå ud til et publikum på ca. 8.500 faglærte og erfarne forsikringsfolk - benyt dig af muligheden for at annoncere på Forsikringsforbundets hjemmeside og i medlemsbladet Forsikring.

  Ram plet med stillingsannoncen

  Få nemt og billigt jeres ledige stillinger præsenteret for en målrettet gruppe, som har den rette uddannelse, de rette certifikater og værdifulde erfaringer med i bagagen.

  Kom ud til ca. 8.500 veluddannede og erfarne medarbejdere inden for forsikring, pension og alarm ved at annoncere jeres ledige stillinger på Forsikringsforbundet's hjemmeside – og evt. supplere med en annonce i medlemsbladet Forsikring.

  Stillingsannoncer placeres med link til stillingsopslaget samt virksomhedens logo under et specifikt område for ledige stillinger på hjemmesiden, og der infomeres bredt om ledige stillinger, så de sikres størst mulig opmærksomhed.

  Kombineres online-annoncering med en stillingsannonce i Forsikring, så tilbyder vi det som en annoncepakke til særligt attraktiv pris – en pris, der bliver yderligere attraktiv, hvis der købes et ’klippekort’ til 3 eller 5 annonceringer.

  Attraktive priser

  Web-annoncering - annoncen er på Forsikringsforbundet's hjemmeside, så længe den er relevant:

  Enkelt annonce                                                          1.950 kr.
  3 klip samkøb                                                             4.950 kr.
  5 klip samkøb                                                             6.850 kr.

  Webannonce med samannoncering i Forsikring - en ¼ side annonce i valgfrit nummer af Forsikring. Der er mulighed for ekstra rabat, hvis annoncen gentages.

  Enkelt web + print annonce                                   4.450 kr.
  3 klip samkøb af web + print                               10.450 kr.
  5 klip samkøb af web + print                               14.900 kr.

  Forsikringsforbundet reklamerer også for stillingsannoncerne på vores Facebook-side samt i nyhedsmailen Medlemsinfo, som sendes løbende til alle medlemmer.

  Bemærk:
  Forsikringsforbundet er en ikke-momspligtig organisation, så der tilskrives ikke moms på ovenstående priser. 
  Jobannoncer vil typisk blive placeret på 'Infosiderne' i førstkommende udgave af Forsikring, som med en blanding af fagligt nyt, korte nyheder, information til medlemmer samt nyt fra de lokale personaleforeninger er blandt de mest læste sider i bladet. Andre placeringer kan dog også aftales.

  For annoncer i Forsikring gælder følgende:

  Annoncer skal have en rimelig relation til Forsikringsforbundet's medlemmer og i øvrigt passe med Forsikringsforbundet's virke for ansatte i forsikringssektoren, pensionsselskaber, alarmcentraler, A-kasser og beslægtede virksomheder.

  Forsikringsforbundet kan nægte at optage en annonce, hvis den vurderes at være i strid med ovenstående, og/eller i strid med Forsikringsforbundets virke og værdier. Afgørelsen om optagelse tages af redaktøren i samråd med formandskabet for Forsikringsforbundet og kan ikke ankes.

  Kontakt os

  Hør mere om mulighederne for stillingsannoncering i Forsikringsforbundet's medier - kontakt Lars H. Knudsen på e-mail lhk@forsikringsforbundet.dk eller telefon 33 36 45 08.

  Praktisk

  Færdigt annoncemateriale sendes til Søren M. Hansen på redaktionen: redaktionen@forsikringsforbundet.dk

  Materialefrist: Se produktionsplanen (link i venstremenuen)

  Annoncer kan være PDF, tekst, bitmap og/eller evt. link til selskabets egen hjemmeside.