Søgefelt

Primære faneblade

  Støtte til opsagte/ledige medlemmer

  Forsikringsforbundet gør en ekstra indsats for opsagte/ledige medlemmer. Dette sker ved, at der i gældende overenskomst er aftalt med Finanssektorens Arbejdsgiverforening, at der skal iværksættes foranstaltninger for opsagte, som gør det lettere at komme i arbejde igen. Det kan være ved tilbud om deltagelse i jobsøgningskursus, kurser eller andet, som fremmer mulighederne for igen at komme i beskæftigelse. Dette er den lokale personaleforening og Forsikringsforbundet med til at sikre sker.

  Den lokale personaleforening/Forsikringsforbundet er behjælpelig med at svare på spørgsmål omkring: Fritstilling, ferie, pensionsforhold, dagpenge, fratrædelsesgodtgørelse, opsigelsesvarsel og mange andre spørgsmål, som naturligt kommer, hvis man er blevet sagt op og/eller bliver ledig.

  Forsikringsforbundet har som sit overordnede mål at bringe ledige medlemmer tilbage i beskæftigelse. Dette mål søges opnået via tilbud om en personlig samtale med en faglig sekretær, hvor medlemmet har mulighed for at få besvaret spørgsmål af faglig karakter, for eksempel vedrørende etablering af egen virksomhed mv.

  Opsagte har ligeledes mulighed for at drøfte emner af mere personlig karakter, der er opstået i forbindelse med opsigelsen og/eller overgangen til ledighed.

  Forsikringsforbundet har kontakt til en lang række professionelle rådgivere, som medlemmet har mulighed for at konsultere.

  Forsikringsforbundet yder økonomisk tilskud til jobfremmende kurser/uddannelser i de tilfælde, hvor den ledige på grund af økonomien må afholde sig fra at deltage og har modtaget afslag fra selskabet, Jobcenteret og/eller a-kassen.

  Med Forsikringsforbundet's store kendskab til forsikringsbranchen har Forsikringsforbundet ofte haft held til at anvise til ledige stillinger i forsikringsselskaberne.

  Med Forsikringsforbundet's aktive indsats under opsigelsen lykkes det faktisk ca. 70 % af vores opsagte medlemmer at finde anden beskæftigelse, inden opsigelsesvarslet udløber.

  Forsikringsforbundet er et af de eneste fagforbund, som reducerer det faglige kontingent for sine ledige medlemmer.

  Ledig stilling: Vi søger en dygtig jurist eller lignende profil

  10. september 2021

  Forsikringsforbundet søger en dygtig jurist eller lignende profil med viden...