Søgefelt

Primære faneblade

  Social kapital

  Social kapital er en måde at gå til eller tale om arbejdet med at skabe et godt arbejdsmiljø. Social kapital indeholder tre ”bløde” værdier: samarbejde, tillid og retfærdighed.

  Samarbejde
  Viser sig gennem handlinger, der fremmer samarbejdet. Det kan være ved at:

  • have jævnlige kontakter med hinanden
  • kunne se opgaverne og forholdene fra andres synspunkter og herunder anerkende deres motiver og adfærd
  • acceptere, at der er fælles og forskellige interesser
  • udvise lydhørhed
  • udvise vilje til kompromis og finde løsninger, der kan gennemføres
  • vise, hvad der gavner helheden.

  Tillid
  Udtrykker sig ved, at:

  • ledelsen stoler på, at medarbedjerne gør et godt arbejde
  • virksomheden handler ærligt og etisk korrekt over for omverden
  • de ansatte stoer på hinanden
  • de ansatte holder ikke informationer skjult for ledelsen eller hinanden
  • de ansatte kan give udtryk for deres meninger og følelser
  • ledelsen holder ikke informationer sjult for medarbejderne
  • man kan stole på udmeldinger fra ledelsen
  • medarbejderne stoler på ledelsen.

  Retfærdighed
  Viser sig ved, at:

  • alle behandles som ligeværdige mennesker
  • de ansatte behandles retfærdigt og med respekt af ledelsen
  • ledelsen anerkender, at alle kan tage fejl
  • medarbejderne bliver anerkendt for udførelsen af deres arbedje
  • arbejdsopgaverne fordeles på en retfærdig måde
  • konflikter løses på en retfærdig måde
  • forslag fra de ansatte behandles seriøst af ledelsen
  • ledelsen favoriserer ikke nogle frem for nogle andre.

  Læs mere om Social Kapital her

  Overenskomst 2023

  Afstemning om overenskomst 2023

  20. marts 2023

  Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er 15. marts blevet...