Søgefelt

Primære faneblade

  Social kapital

  Social kapital er en måde at gå til eller tale om arbejdet med at skabe et godt arbejdsmiljø. Social kapital indeholder tre ”bløde” værdier: samarbejde, tillid og retfærdighed.

  Samarbejde
  Viser sig gennem handlinger, der fremmer samarbejdet. Det kan være ved at:

  • have jævnlige kontakter med hinanden
  • kunne se opgaverne og forholdene fra andres synspunkter og herunder anerkende deres motiver og adfærd
  • acceptere, at der er fælles og forskellige interesser
  • udvise lydhørhed
  • udvise vilje til kompromis og finde løsninger, der kan gennemføres
  • vise, hvad der gavner helheden.

  Tillid
  Udtrykker sig ved, at:

  • ledelsen stoler på, at medarbedjerne gør et godt arbejde
  • virksomheden handler ærligt og etisk korrekt over for omverden
  • de ansatte stoer på hinanden
  • de ansatte holder ikke informationer skjult for ledelsen eller hinanden
  • de ansatte kan give udtryk for deres meninger og følelser
  • ledelsen holder ikke informationer sjult for medarbejderne
  • man kan stole på udmeldinger fra ledelsen
  • medarbejderne stoler på ledelsen.

  Retfærdighed
  Viser sig ved, at:

  • alle behandles som ligeværdige mennesker
  • de ansatte behandles retfærdigt og med respekt af ledelsen
  • ledelsen anerkender, at alle kan tage fejl
  • medarbejderne bliver anerkendt for udførelsen af deres arbedje
  • arbejdsopgaverne fordeles på en retfærdig måde
  • konflikter løses på en retfærdig måde
  • forslag fra de ansatte behandles seriøst af ledelsen
  • ledelsen favoriserer ikke nogle frem for nogle andre.

  Læs mere om Social Kapital her