Søgefelt

Primære faneblade

  SMP (Sammenslutningen af mindre Personaleforeninger)

  SMP (Sammenslutningen af mindre personaleforeninger) består af formænd og næstformænd fra de personaleforeninger, som har under 300 medlemmer.

  Der bliver afholdt 4 møder om året, hvor dagsorden dels kan indeholde erfaringsudveksling, specifikke emner, som bliver faciliteret af en faglig sekretær, info fra hovedbestyrelsen og sekretariatet samt bordet-rundt, hvor medlemmerne af SMP informerer hinanden om relevante aktuelle sager i deres selskab.

  SMP vælger selv, forud for et landsmøde, fire personer til Forsikringsforbundets hovedbestyrelse. På landsmødet bliver de fire personer herefter indstillet og indtræder efterfølgende formelt i hovedbestyrelsen.

  De fire valgte personer har ansvaret for indkaldelse og afholdelse af møder i SMP.

  Storstrøms Forsikring

  Velkommen til Storstrøms Forsikring

  07. oktober 2021

  ”Vi er glade for, at Storstrøms Forsikring har meldt sig ind i FA, og at...