Søgefelt

Primære faneblade

    SMP (Sammenslutningen af mindre Personaleforeninger)

    SMP (Sammenslutningen af mindre personaleforeninger) består af formænd og næstformænd fra de personaleforeninger, som har under 300 medlemmer.

    Der bliver afholdt 4 møder om året, hvor dagsorden dels kan indeholde erfaringsudveksling, specifikke emner, som bliver faciliteret af en faglig sekretær, info fra hovedbestyrelsen og sekretariatet samt bordet-rundt, hvor medlemmerne af SMP informerer hinanden om relevante aktuelle sager i deres selskab.

    SMP vælger selv, forud for et landsmøde, fire personer til Forsikringsforbundets hovedbestyrelse. På landsmødet bliver de fire personer herefter indstillet og indtræder efterfølgende formelt i hovedbestyrelsen.

    De fire valgte personer har ansvaret for indkaldelse og afholdelse af møder i SMP.