Søgefelt

Primære faneblade

  Skyd genvej til efteruddannelse

  Et samarbejde mellem Forsikringsforbundet, Forsikringsakademiet og Erhvervsakademi Dania baner nu vejen for, at medarbejdere i forsikrings- og pensionsbranchen kan få direkte adgang til en række efteruddannelser.

  Ny mulighed for direkte adgang til videreuddannelse

  Har sommerferien givet dig mod på at tage en efteruddannelse? Er du uddannet på Forsikringsakademiet, får du nu en ny mulighed for at få direkte adgang til en række forskellige uddannelser, der kan udvikle dine kompetencer.

  Forsikringsforbundet, Forsikringsakademiet og Erhvervsakademi Dania har udvalgt og udviklet en række fleksible akademi- og diplommoduler, der nu udbydes hos Erhvervsakademi Dania.

  Der er bl.a. mulighed for at tage kurser om ’Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser’, ’Ledelse af bæredygtig udvikling’ eller ’Forretningsforståelse’. Udbuddet af uddannelser opdateres løbende.

  Du kan få direkte adgang til at efteruddanne dig på akademi-modulerne, hvis du har niveau 3 fra Forsikringsakademiet (eller f.eks. en gymnasial uddannelse).

  Du kan få direkte adgang til både akademi- og diplommodulerne, hvis du har niveau 4 fra Forsikringsakademiet (eller f.eks. en kort videregående uddannelse).

  Se mere om dine muligheder for tage en efteruddannelse på Erhvervsakademi Danias hjemmeside

  Få støtte til din uddannelse
  Du har mulighed for at søge støtte til din efteruddannelse på Erhvervsakademi Dania via Uddannelsespuljen, hvor du årligt kan søge om op til 25.000 kroner i støtte til deltagerbetalingen.
  En anden mulighed er at søge støtte (10.000 kr.) fra Omstillingsfonden.

  Book en samtale om karriere eller uddannelse
  Ønsker du en karrieresamtale eller rådgivning om uddannelse? Som medlem kan kontakte Forsikringsforbundets uddannelseskonsulenter og booke en gratis samtale på uddannelse@forsikringsforbundet.dk

  Få direkte adgang til efteruddannelse

  Brug af medarbejderdata risikerer at skade forholdet mellem ledere og medarbejdere

  28. september 2023

  Ledere i Danmark indsamler og bruger medarbejderdata i omfattende grad. 79 pct. af...