Søgefelt

Primære faneblade

  Seniorbestemmelser

  I forbindelse med de seneste overenskomstforhandlinger har Forsikringsforbundet forbedret mulighederne for, at gå på nedsat arbejdstid, for de medlemmer, som er seniorer.

  Af bestemmelserne for alle medarbejdere i §11 fremgår det, at:

  Medarbejdere, der har været uafbrudt beskæftiget i selskabet i mindst 5 år og er fyldt:

  • 58 år, har ret til at få nedsat deres arbejdstid til en arbejdstidsprocent mellem 80 og 100 af fuld beskæftigelse.
  • 60 år, har ret til at få nedsat deres arbejdstid til en arbejdstidsprocent mellem 70 og 100 af fuld beskæftigelse.
  • 62 år, har ret til at få nedsat deres arbejdstid til en arbejdstidsprocent mellem 60 og 100 af fuld beskæftigelse.

  Efter arbejdstidsnedsættelsen indbetaler selskabet pensionsbidrag på baggrund af den hidtidige beskæftigelsesgrad. Dette bidrag betales dog i max. 7 år.

  Se i øvrigt hele overenskomstbestemmelsen i Overenskomst for Forsikringsområdet.

  Forsikringsforbundet’s råd er:
  Før du beslutter dig til at benytte overenskomstens regler om nedsat arbejdstid, skal du tage kontakt med din A-kasse.

  A-kassen kan vejlede dig konkret ud fra netop din situation og dine ønsker.

  Den a-kasse, som vi samarbejder med er FTFa.

  Du kan læse mere på FTFa's hjemmeside eller ringe til FTFa på tlf. 70 13 13 12

   

  Brug af medarbejderdata risikerer at skade forholdet mellem ledere og medarbejdere

  28. september 2023

  Ledere i Danmark indsamler og bruger medarbejderdata i omfattende grad. 79 pct. af...