Søgefelt

Primære faneblade

  Seksuel chikane

  Vi er i fuld gang med en gradvis genåbning af landet og du som medarbejder kan snart begynde at møde fysisk ind på din arbejdsplads igen.

  Spørgsmålet er - hvordan kommer du bedst muligt tilbage på arbejdspladsen efter at have arbejdet hjemmefra under nedlukningen?

  Vi giver her seks råd til, hvordan du kommer tilbage på kontoret på en god måde.

  1. Overvej om du har gode erfaringer eller vaner fra tiden med hjemmearbejde, som du kan bringe med tilbage på kontoret. Det kan være, at flere af dine møder fremover med fordel kan være virtuelle. Eller måske at du får klaret hovedet med en gåtur omkring frokost.
    
  2. Vær åben og fortæl dine kolleger og din leder hvad du har brug for: Måske er det ro til fordybelse i løbet af arbejdsdagen eller flere hjemmearbejdsdage fremadrettet
    
  3. Husk på, at du og dine kolleger ikke nødvendigvis har det på samme måde med at vende tilbage til hverdagen på kontoret. Nogle har glædet sig til at se kollegerne og komme væk fra hjemmet, mens andre måske synes, at det er overvældende at være blandt kolleger igen. Nogle er måske angst for at blive smittet med corona, når forholdene bliver mere afslappede. Vær derfor opmærksom på og respektfuld omkring hvordan dine kolleger har det.
    
  4. Få sat et socialt arrangement i kalenderen. Mange har savnet relationen til kollegerne og det uformelle rum med de gode arbejdsmæssige og personlige snakke. Derfor er det vigtigt at prioritere det sociale, som kitter afdelingen sammen.
    
  5. Forventningsafstem med din leder og kolleger om, hvad der er vigtigst at nå, når du er tilbage ved skrivebordet. Er bemandingen, kompetencerne og tiden godt fordelt? Kan du nå det samme, som du kunne på hjemmearbejdspladsen?
    
  6. Husk at holde pauser i løbet af arbejdsdagen, så du bryder det stillesiddende arbejde og hjernen får ro. Det kan både være mentale, sociale og fysiske pauser - afhængig af hvad du har mest brug for.

  Din arbejdsplads skal lære af de erfaringer, den har gjort sig under nedlukningen. Hvad har været godt og hvad har været skidt. Hvad vil vi gerne have mere af og hvad fungerer ikke. Den erfaring skal bringes med videre, når der i samarbejde med den enkelte skal laves planer og rammer for det fremtidige arbejde, hvor hjemmearbejde bliver en integreret del af dit arbejdsliv.


  Det er sagt, at vores tilbagevenden til kontorerne bliver vanskeligere end det var at flytte arbejdet til hjemmet. Arbejdstilsynet kommer her med en række gode råd.

  Inden for forsikring og pension har hjemmearbejde i høj grad været det, der holdt hjulene i gang i selskaberne. Langt de fleste steder har medarbejderne været hjemsendt gennem længere tid, og har arbejdet videre via internettet, holdt møder digitalt og brugt telefoner og e-mail flittigt. Men nu er der åbnet for en tilbagevenden til kontorerne, og mens mange længe har glædet sig til at gense skriveborde, kolleger og kaffemaskine, så har andre vænnet sig til den ro og fleksibilitet, som arbejdet hjemme har givet. For dem kan det være svært at skulle tilbage på kontoret, og dermed kan processen med genbefolkning af kontorerne blive sværere end det var at flytte arbejdet hjem.

  Arbejdstilsynet har lagt en række gode råd ud om tilbagevenden til arbejdspladserne, og selv om de i nogen grad henvender sig til ledelsen, så kan andre naturligvis også have glæde af dem. Arbejdstilsynet råder generelt til, at tilbagevenden skal ske i tæt samarbejde mellem arbejdsgivere, ledere og medarbejdere.

  Arbejdstilsynets gode råd

  • Vær opmærksom på, at alle medarbejdere er forskellige og derfor kan have forskellige behov i forhold til at skulle tilbage på arbejdspladsen, fx særligt følsomme risikogrupper
    
  • Sørg for, at medarbejderne får den nødvendige kollegiale og ledelsesmæssige støtte.
    
  • Vær ekstra opmærksom på kommunikation:
   • Kom med klare udmeldinger og rammer for, hvordan og hvorfor I åbner op, som I gør, fx hvorfor nogle skal møde ind, og andre stadig skal arbejde hjemme.
   • Vær tydelig om, hvordan Sundhedsstyrelsens retningslinjer imødekommes på arbejdspladsen og informér løbende om situationen i forhold til smitte, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er hos jer.
   • Meld ud om, hvordan medarbejdernes spørgsmål og bekymringer vil blive håndteret, og hvem de kan henvende sig til, hvis de har brug for det.
     
  • Hav fokus på dialog mellem ledelse og medarbejdere, fx ved løbende at holde trivselssamtaler og ved at inddrage medarbejderne i planlægning, gennemførelse og forankring af nye tiltag.
    
  • Brug de erfaringer, som I har gjort jer under hjemsendelsen, fx brug af virtuelle møder.
    
  • Del både jeres positive og negative erfaringer med den nye hverdag på arbejdspladsen.
    
  • Husk, at arbejdspladsvurderingen skal justeres, når der sker ændringer i arbejdet, der har betydning for arbejdsmiljøet.
    
  • Foretag løbende opfølgning og evaluering af nye tiltag på arbejdspladsen i samarbejde med relevante aktører.
  Kontaktperson:
  Marie Hein Haslev på telefon 26157000 eller email mah@forsikringsforbundet.dk