Søgefelt

Primære faneblade

  Sekretariat

  Forsikringsforbundets sekretariat har hjemme i Codanhus på Frederiksberg.
  Vores adresse er: Forsikringsforbundet, Gl. Kongevej 60, 8. sal - 1850 Frederiksberg C.

  Vi er 17 medarbejdere og 1 studentermedhjælper, som står klar til at rådgive og hjælpe lokalafdelinger og medlemmer. Du finder en kort præsentation af samtlige medarbejdere plus kontaktinfo herunder.
  Nedenfor kan du også se, hvem der er konsulent for de forskellige lokalafdelinger.

  Via menuen til venstre kan du klikke dig videre til medarbejderne i henholdsvis 'Faglig rådgivning' og 'Medlemsservice'.

  Forsikringsforbundets sekretariat

  Anne Seiersen
  Sekretariatschef

  Forsikringsforbundets sekretariatschef med ansvar for forbundets økonomi og den daglige ledelse. Anne er forhandlingschef ved overenskomstforhandlingerne med FA. Anne sikrer endvidere koordinering og sammenhæng mellem sekretariatet og den politiske ledelse.

   

  E-mail ase@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 16
  Mobil 20 82 33 98

   

  Anne Meyer
  Administrationschef
  Anne er administrativ leder i Forsikringsforbundet.
  Endvidere er Anne ansvarlig for IT og web (i samarbejde med Kommunikation og marketing).

    E-mail ame@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 13
  Mobil 28 69 67 90
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Susan Thorenfeldt
  Koordinator / PA for ledelsen
  Susan understøtter den administrative og politiske ledelse i forhold til forbundets møder i hovedbestyrelsen, repræsentantskabet og øvrige politiske mødefora. Derudover bistår hun den administrative ledelse i forhold til drift af sekretariatet. 

    E-mail sct@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 10
  Mobil 61 55 35 35
   
   

  Sara Skovmoes
  IT-koordinator

  Sara er tovholder på IT-projekter på tværs af organisationen, og sammen med administrationschefen ansvarlig for organisationens drift og vedligeholdelse på IT-området.
  Derudover deltager Sara i centralt organiserede, tværgående projekter i forbundets sekretariat.

   

  E-mail sas@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 08
  Mobil 61 65 10 64

   

   

   

   

   

  Pia Marianne Trampedach ​
  Kontor- og regnskabsmedarbejder
  Pia arbejder med opgaver indenfor medlemsadministration, kontingentopkrævning og regnskabsmæssig støtte til lokalafdelinger.

    E-mail pmt@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 14
  Mobil 20 89 86 49
   

   

   

  Henriette Staalkjær ​
  Koordinator / Økonomi og medlemsadministration
  Henriette arbejder med opgaver indenfor økonomi, medlemsadministration, kontingentopkrævning og regnskabsmæssig støtte til lokalafdelinger.

    E-mail hes@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 11
  Mobil 71 99 10 05

   

   

   

   

   

  Søren M. Hansen
  Konsulent / Marketing, web og IT

  Ansvarlig for udvikling og udrulning af aktiviter med fokus på medlemshvervning og fastholdelse. Arbejder med rådgivning og sparring, projektledelse og fungerer som tovholder på tværgående projekter indenfor partnersamarbejde, branding/marketing, nyhedsmails, medlemsportal, medlemsfordele, præsentationer, optimering af hjemmeside og sociale medier samt udarbejdelse af grafisk materiale.
  Konsulent for forbundets 'Hvervenetværk'.

    E-mail smh@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 03
  Mobil 31 555 220
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Simon Tolstrup Holmegaard
  Kommunikationsansvarlig

  Simon fungerer som presse- og kommunikationsrådgiver for formandskabet og sekretariatsledelsen. Arbejder med en række forskellige kommunikationsprojekter og er ansv. redaktør af Forsikringsforbundets medlemsmagasin.

   

  E-mail sth@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 12
  Mobil 29 99 30 69

  Pernille Fahlmann Kristensen
  Konsulent / Uddannelse og kompetence

  Ansvarlig for medlemsuddannelse og karriererådgivning til medlemmerne. Varetager Forsikringsforbundets interesser med hensyn til den forsikringsfaglige uddannelse.
  Arbejder med uddannelse/efteruddannelse af Forsikringsforbundets tillidsrepræsentanter
  Pernille er medlem af Det faglige udvalg for finanssektoren samt adskillige underudvalg og arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med efter- og videreuddannelse.

  Pernille er også konsulent for udvalg for kompetence.

   

  E-mail pfk@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 04
  Mobil 31 70 84 00

   

   

   

   

   

   

   

  Claus Iwersen
  Konsulent

  Ansvarlig for både grunduddannelsen og den løbende efteruddannelse af Forsikringsforbundets tillidsrepræsentanter.

   

  E-mail cli@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 00
  Mobil 27 25 80 43

   

   

   

  Susanne Paulsen
  Konsulent / Organisering, analyse og strategi

  Arbejder med organisering og strategisk hvervning, herunder initiativer til at fastholde og tiltrække nye medlemmer til Forsikringsforbundet og til det strategiske arbejde med organisering af nye områder.
  Ansvarlig for Forsikringsforbundets analyser, undersøgelser og statistikker til brug for politikudvikling, overenskomstforhandlinger, medlemsservice, strategioplæg, kommunikation, markedsføring mm.
  Betjener den politiske ledelse samt Udvalg for strategisk hvervning og organisering.

   

  E-mail sup@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf.: 33 36 45 06
  Mobil 28 10 56 78
   

   

   

   

  Marie Hein Haslev
  Konsulent / Arbejdsmiljø

  Rådgiver og vejleder ift. arbejdsmiljø, trivsel og medbestemmelse. Ansvarlig for at udvikle kurser, analyser og strategier på arbejdsmiljøområdet. Visiterer medlemmer til socialrådgiver- og arbejdsskadeordningen hos FH. Partskonsulent i BFA Handel, Finans og Kontor. 

   

  E-mail mah@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 01
  Mobil 26 15 70 00

   

   

   

  Per Frydenreim Møller
  Advokat, juridisk konsulent

  Beskæftiger sig med rådgivning, vejledning og forhandling overfor Forsikringsforbundets medlemmer, tillidsrepræsentanter, lokalafdelinger og andre samarbejdspartnere. Per bistår arbejdet på det internationale område herunder EU-forhold.

  Kontaktperson for lokalafdelingerne i: FTFa, LB, Nordea Pension, Pensam, PFA, SOS, Sønderjysk Forsikring og Thisted Forsikring samt medlemmer uden lokalafdeling.

   

  E-mail pfm@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 05
  Mobil 27 64 88 23

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bent Halfdan Pedersen
  Juridisk konsulent

  Uddannet jurist og beskæftiger sig med rådgivning, vejledning og forhandling overfor Forsikringsforbundets medlemmer, tillidsrepræsentanter, lokalafdelinger og andre samarbejdspartnere. Bent bistår arbejdet på det internationale område herunder EU-forhold. Bent er konsulent for Taksatorfaggruppen.

  Kontaktperson i lokalafdelingerne i: Alm. Brand, Alm Brand Pension, Bornholm, FDC, If, Industriens Pension, Lokal Forsikring, Norli Liv og Pension, Popermo, Taksatorringen, Topdanmark og Velliv samt medlemmer uden lokalafdeling.

    E-mail bhp@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 09
  Mobil 28 69 67 94
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hanne Højholdt Adamsen
  Juridisk konsulent

  Uddannet jurist og beskæftiger sig med rådgivning, vejledning og forhandling overfor Forsikringsforbundets medlemmer, tillidsrepræsentanter, lokalafdelinger og andre samarbejdspartnere. 

  Kontaktperson i lokalafdelingerne i: Aros, Atradius, Danica, GF, Gjensidige, Købstæderne, Sygeforsikringen ”danmark”, Tryg Forsikring samt medlemmer uden lokalafdeling.

   

  E-mail hha@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 17
  Mobil 29 72 32 97

   

   

   

   

   


  Koordinatorer i lokalafdelinger
   

   

  Mette Grønkær
  Koordinator for lokalafdelingerne i henholdsvis Tryg og Topdanmark samt ansvarlig for diverse opgaver i sekretariatet. 

   

  E-mail meg@forsikringsforbundet.dk
  Mobil 61 10 13 02

  Brug af medarbejderdata risikerer at skade forholdet mellem ledere og medarbejdere

  28. september 2023

  Ledere i Danmark indsamler og bruger medarbejderdata i omfattende grad. 79 pct. af...