Søgefelt

Primære faneblade

  Sekretariat

  Forsikringsforbundets sekretariat har hjemme på Otto Mønsteds Gade 5 i København.

  Vi er 18 medarbejdere, som står klar til at rådgive og hjælpe personaleforeninger og medlemmer. Du finder en kort præsentation af samtlige medarbejdere plus kontaktinfo herunder.
  Nedenfor kan du også se, hvem der er konsulent for de forskellige personaleforeninger.

  Via menuen til venstre kan du klikke dig videre til medarbejderne i henholdsvis 'Faglig rådgivning' og 'Medlemsservice'.

  Forsikringsforbundets sekretariat

  Anne Seiersen
  Sekretariatschef

  Forsikringsforbundets sekretariatschef med ansvar for forbundets økonomi og den daglige ledelse. Anne er forhandlingschef ved overenskomstforhandlingerne med FA. Anne sikrer endvidere koordinering og sammenhæng mellem sekretariatet og den politiske ledelse.

   

  E-mail ase@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 16
  Mobil 20 82 33 98

   

  Anne Grete Meyer
  Souschef
  Ansvarlig for it og web (i samarbejde med Kommunikation).
  Endvidere er Anne Grete administrativ leder i Forsikringsforbundet.

    E-mail ame@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 13
  Mobil 28 69 67 90
   

   

   

   

   

  Jens-Erik Holm
  Økonomikonsulent

  Står for Forsikringsforbundets regnskab, indkøb, kontingent til personaleforeningerne, løn- og honorarer, afregning med regionerne, reservation af hotel, tog, fly og rejseafregninger samt tilskud til personaleforeningerne. Overfører betalinger vedrørende fakturarer og udgiftsbilag m.v.
  Jens-Erik har også ansvaret for nogle af personaleforeningernes medlemsregnskaber.

   

  E-mail jeh@forsikringsforbundet.dk 
  Direkte tlf. 33 36 45 23
  Mobil 71 96 03 55

   

   

   

   

  Cecilia Storm Brandenhoff
  Ledelseskonsulent
  Konsulent for politisk og administrativ ledelse. Står for udsendelse af materiale til Forsikringsforbundets hovedbestyrelse samt planlægning og koordinering af repræsentantskabsmøder.

  Cecilia er konsulent ifm. overenskomstforhandlingerne og står for elektroniske afstemninger.

  Er desuden sekretær for Sammenslutningen af Mindre Personaleforeninger (SMP).

    E-mail csb@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 10
  Mobil 24 62 64 41
   

   

   

   

   

   

  Pia Marianne Trampedach ​
  Kontor- og regnskabsmedarbejder
  Pia arbejder med opgaver indenfor medlemsadministration, kontingentopkrævning og regnskabsmæssig støtte til personaleforeninger.

    E-mail pmt@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 14
  Mobil 20 89 86 49
   

   

   

   

   

  Lars H. Knudsen
  Kommunikationsansvarlig

  Har ansvaret for kommunikationsarbejdet hos Forsikringsforbundet, hvilket omfatter hjemmesiden, posten som ansvarshavende redaktør for bladet Forsikring samt ansvaret for de elektroniske nyhedsbreve til medlemmer og tillidsvalgte.

    E-mail lhk@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 08
  Mobil 22 64 35 54
   

   

   

   

   

  Søren M. Hansen
  Konsulent / Marketing, web og IT

  Ansvarlig for hverveaktiviter og medlemsfastholdelse. Arbejder med rådgivning og sparring, projektledelse og som tovholder på (tværgående) projekter indenfor partnersamarbejde, branding/marketing, nyhedsmails, medlemsportal, medlemspleje, præsentationer, optimering af hjemmeside og sociale medier samt udarbejdelse af grafisk materiale.

    E-mail smh@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 03
  Mobil 31 555 220
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pernille Fahlmann Kristensen
  Konsulent / Uddannelse og kompetence

  Ansvarlig for uddannelsen/efteruddannelse af Forsikringsforbundets tillidsrepræsentanter, samt for medlemsuddannelse og karriererådgivning til medlemmerne. Varetager Forsikringsforbundets interesser med hensyn til den forsikringsfaglige uddannelse.
  Pernille er medlem af Det faglige udvalg for finanssektoren samt adskillige underudvalg og arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med efter- og videreuddannelse.

  Pernille er også konsulent for udvalg for kompetence.

   

  E-mail pfk@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 04
  Mobil 31 70 84 00
   

  Katrine Haar Pedersen
  Koordinator 
  Står for kurser til medlemmer og tillidsrepræsentanter, planlægning af karrieresamtaler og koordinerer møder for opsagte. 

  Planlægningsansvarlig for landsmøder og orienteringsmøder og er koordinator for Arrangementsudvalget.

   

  E-mail kat@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 22
  Mobil 20 29 13 29
   

   

   

   

  Susanne Paulsen
  Konsulent / Organisering, analyse og strategi

  Arbejder med organisering og strategisk hvervning, herunder initiativer til at fastholde og tiltrække nye medlemmer til Forsikringsforbundet og til det strategiske arbejde med organisering af nye områder.
  Ansvarlig for Forsikringsforbundets analyser, undersøgelser og statistikker til brug for politikudvikling, overenskomstforhandlinger, medlemsservice, strategioplæg, kommunikation, markedsføring mm.
  Betjener den politiske ledelse samt Udvalg for strategisk hvervning og organisering.

   

  E-mail sup@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf.: 33 36 45 06
  Mobil 28 10 56 78
   

   

   

   

  Mette Hørsman (barselsvikar)
  Konsulent / Arbejdsmiljø

  Rådgiver og vejleder ift. arbejdsmiljø, trivsel og medbestemmelse. Ansvarlig for at udvikle kurser, analyser og strategier på arbejdsmiljøområdet. Visiterer medlemmer til arbejdsskadeordningen hos FH.
  Partskonsulent i BFA Handel, Finans og Kontor. 

   

  E-mail meh@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 01
  Mobil 30 14 88 87

  Marie Hein Haslev (på barsel)
  Konsulent / Arbejdsmiljø

  Rådgiver og vejleder ift. arbejdsmiljø, trivsel og medbestemmelse. Ansvarlig for at udvikle kurser, analyser og strategier på arbejdsmiljøområdet. Visiterer medlemmer til socialrådgiver- og arbejdsskadeordningen hos FH. Partskonsulent i BFA Handel, Finans og Kontor. 

   

  E-mail
  Direkte tlf.
  Mobil
   

   

   

   

  Per Frydenreim Møller
  Advokat, juridisk konsulent

  Beskæftiger sig med rådgivning, vejledning og forhandling overfor Forsikringsforbundets medlemmer, tillidsrepræsentanter, personaleforeninger og andre samarbejdspartnere. Per bistår arbejdet på det internationale område herunder EU-forhold.

  Kontaktperson for personaleforeningerne i: Aros Forsikring, Atradius, FTFa, GF-Forsikring, PenSam, PFA Pension, SOS, Thisted Forsikring, Tryg og Landskredsen.

   

  E-mail pfm@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 05
  Mobil 27 64 88 23

   

  Morten Vadstrup
  Juridisk konsulent

  Uddannet jurist og beskæftiger sig med rådgivning, vejledning og forhandling overfor Forsikringsforbundets medlemmer, tillidsrepræsentanter, personaleforeninger og andre samarbejdspartnere. Morten bistår arbejdet på det internationale område herunder EU-forhold. Morten er konsulent for IT-faggruppen.

  Kontaktperson for personaleforeningerne i: Alm. Brand, Codan, FDC, Gjensidige, if..., Købstædernes Forsikring, LB Forsikring, Skandia, Sygeforsikringen "danmark", Sønderjysk Forsikring og Landskredsen.

    E-mail mvp@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 00
  Mobil 22 88 11 77
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bent Halfdan Pedersen
  Juridisk konsulent

  Uddannet jurist og beskæftiger sig med rådgivning, vejledning og forhandling overfor Forsikringsforbundets medlemmer, tillidsrepræsentanter, personaleforeninger og andre samarbejdspartnere. Bent bistår arbejdet på det internationale område herunder EU-forhold. Bent er konsulent for Taksatorfaggruppen.

  Kontaktperson i personaleforeningen i: Bornholms Brandforsikring, Danica, Industriens Pension, Lokal Forsikring, NEM Forsikring, Popermo, Taksatorringen, Topdanmark, Velliv og Landskredsen.

    E-mail bhp@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 09
  Mobil 28 69 67 94
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Koordinatorer i personaleforeningerne

  Gitte Moesgaard Jensen
  Koordinator / KarriereAgent for Personaleforeningen i Codan og SOS samt ansvarlig for diverse opgaver i sekretariatet. 

   

  E-mail gmj@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 55 48 67
  Mobil 29 92 33 51
   

   

   

  Gitte Andersen
  Koordinator for Personaleforeningen i Topdanmark samt ansvarlig for diverse opgaver i sekretariatet. 

    E-mail ga@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 44 74 37 71
  Mobil 21 64 87 88
   

   

  Yvonne Riedel
  Koordinator for Personaleforeningen i Tryg og Alm Brand samt ansvarlig for diverse opgaver i sekretariatet. 

    E-mail yvr@forsikringsforbundet.dk
  Direkte tlf. 33 36 45 11
  Mobil 53 2718 86

  Lej feriebolig i uge 21-52 i 2020

  29. januar 2020

  Torsdag den 6. februar 2020 åbner adgangen til at oprette lodder til lodtrækning om ...