Søgefelt

Primære faneblade

  Sammen kan vi endnu mere - godt nytår til alle!

  Årets nytårshilsen fra landsformand Charlotte Hougaard.

  Charlotte Hougaard, landsformand

  Vi kigger ind i et nyt år, hvor coronaen forhåbentligt slipper sit tag i Dan-mark. Det har været en både hård og lærerig tid de seneste år, men samlet set står vi styrket her på indgangen til 2022.

  Vi arbejder i en fantastisk branche, hvor både selskaber og jer medarbejdere har vist en stor omstillingsparathed. Der er en udbredt fælles vilje til, at for-sikrings- og pensionsbranchen også fremover skaber vækst og udvikling.

  Vi har et stærkt fællesskab i branchen og på de enkelte arbejdspladser. Det fællesskab skal vi værne om i de nye tider med mere hjemmearbejde og hybridt samarbejde. Der ligger en vigtig fælles opgave i både at sikre et godt fysisk arbejdsmiljø på hjemmekontorerne og et godt psykisk arbejdsmiljø med faglig udvikling og socialt fællesskab.

  Vi har alle en fælles interesse i at sikre trivselsfyldte arbejdspladser med velkvalificerede medarbejdere, der skaber solide bundlinjer i de enkelte sel-skaber. Det vil også i 2022 være et afgørende fokusområde for Forsikrings-forbundet at bidrage til en høj trivsel og sikre uddannelse og kompetenceud-vikling for alle i branchen, som har ønsker og behov for det. På den måde kan vi også fremover fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere til branchen.

  Vi kan være stolte over at arbejde i en branche, som skaber tryghed for bor-gerne og samtidig er med til at bidrage solidt til samfundets ”husholdnings-regnskab” gennem skatter og afgifter. Vi er en del af en branche, der i høj grad er med til at løfte sit samfundsansvar.

  Vores branche går forrest, når det gælder klima og grøn omstilling. Men vi skal samtidig også gå forrest i branchen med den sociale ansvarlighed. Her er det afgørende med en bred opbakning til at være organiseret i en fagfor-ening med fælles aftaler, så alle bliver sikret gode vilkår.

  Vi kommer i 2022 til at arbejde endnu hårdere for at skabe værdi for jer medlemmer – og for de selskaber og den branche, som vi alle er en del af. Lad os gå ind i det nye år med et konstruktivt fokus på at gøre vores branche endnu mere succesfuld og til et endnu bedre sted at arbejde.

  Godt nytår!

  Charlotte Hougaard
  Landsformand