Søgefelt

Primære faneblade

  Søg støtte til din uddannelse

  Der er kommet nye 10 mio. kroner i Omstillingsfonden, som derfor fortsat kan give støtte til din efter- og videreuddannelse.

  Tænker du på at efteruddanne dig, så giver Omstillingsfonden faglærte medarbejdere, som er i beskæftigelse – herunder også forsikringsuddannede - mulighed for at søge om støtte på op til 10.000 kr. til akademi- eller diplommoduler. Søgemuligheden har været så populær at de 65 millioner kroner, som fonden havde til hele 2020, hurtigt blev opbrugt.

  I forbindelse med COVID-19 hjælpepakkerne er der nu tilført yderligere 10 millioner kroner til støtte til efteruddannelser i 2020. I 2021 bliver der igen tilført midler, så Omstillingsfonden kan fortsætte med at støtte efteruddannelse.

  Som forsikringsuddannet er du kvalificeret til at søge Omstillingsfonden, dvs. at du typisk har en gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse som højeste uddannelse. Du skal også være i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs. du skal være ansat på hel- eller deltid i Danmark. Selvstændige anses ikke som ansatte, og kan ikke modtage tilskud.

  Endelig må du ikke allerede have opbrugt det årlige maksimumbeløb på 10.000 kr., som du kan søge i tilskud fra Omstillingsfonden. Du kan altså godt søge til flere efteruddannelser, men ikke modtage over 10.000 kr. i tilskud pr. år. Og så skal du opfylde de generelle adgangskrav, som der måtte være til den ønskede akademi- eller diplomuddannelse.

  Jo før du søger, desto bedre. Princippet i Omstillingsfonden er ”først til mølle”, så det er vigtigt at få din ansøgning af sted, mens der er penge. Du kan søge om 2020-midler helt frem til 31. december 2020.

  Du kan læse mere om søgemulighederne i Omstillingsfonden på Forsikringsforbundets hjemmeside under ’Kompetence > Uddannelse/Efteruddannelse’.
  Har du spørgsmål til ansøgning til Omstillingsfonden, så kan du også kontakte Pernille Fahlmann Kristensen på pfk@forsikringsforbundet.dk