Søgefelt

Primære faneblade

    Repræsentantskabet

    Det er repræsentantskabets opgave at sikre, at Forsikringsforbundet arbejder, så det stemmer overens med landsmødets beslutninger.

    Repræsentantskabet består af landsformanden, viceformanden og af personaleforeningernes formænd samt af tillidsrepræsentanter valgt i selskaber uden personaleforening (skal godkendes af repræsentantskabet). Hovedbestyrelsesmedlemmer, der ikke er formænd for en personaleforening indgår også i repræsentantskabet.

    Der afholdes mindst 2 repræsentantskabsmøder og 2 formands-/næstformandsmøder om året.

    Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når 2/3 af medlemmerne er til stede.