Søgefelt

Primære faneblade

  Repræsentantskabet

  Det er repræsentantskabets opgave at sikre, at Forsikringsforbundet arbejder, så det stemmer overens med landsmødets beslutninger.

  Repræsentantskabet består af landsformanden og næstformanden for Forsikringsforbundet, af lokalafdelingernes formænd og næstformænd samt af tillidsrepræsentanter, valgt i selskaber uden lokalafdeling (skal godkendes af repræsentantskabet).

  Hver lokalafdeling har én stemme i repræsentantskabet. Medlemmer af hovedbestyrelsen, der ikke er formænd for en lokalafdeling, indgår også i repræsentantskabet og har én stemme.

  Der afholdes typisk fire repræsentantskabsmøder om året.

  Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når 2/3 af medlemmerne er til stede.

  Brug af medarbejderdata risikerer at skade forholdet mellem ledere og medarbejdere

  28. september 2023

  Ledere i Danmark indsamler og bruger medarbejderdata i omfattende grad. 79 pct. af...