Søgefelt

Primære faneblade

  Personaleforeninger

  Personaleforeningerne er Forsikringsforbundets lokale tilstedeværelse i en lang række selskaber i forsikrings- og pensionsbranchen. De sikrer et unikt lokalkendskab og en nærhed til medlemmerne, som gør at hjælp og støtte altid er lige ved hånden.

  Personaleforeningerne er Forsikringsforbundets lokale tilstedeværelse i en lang række selskaber. De sikrer den nærhed til medlemmerne, som er en af Forsikringsforbundets kerneværdier.

  I nogle selskaber hedder personaleforeningen "Forsikringsforbundet i ......." og så selskabsnavnet, mens den i andre hedder "Personaleforeningen i ...." selskabsnavn. Uanset hvad den lokale repræsentation har valgt, bliver de i det følgende kaldt "personaleforeningen".

  Forsikringsforbundet har 29 personaleforeninger, og man finder nemt sin lokale repræsentation under menupunktet "Nær dig" på hjemmesiden. Personaleforeningen har en formand og typisk også en næstformand. Hertil kommer en eller flere tillidsrepræsentanter, afhængig af størrelsen på den lokale repræsentation. Som medlem er det typisk de lokale tillidsrepræsentanter, som man skal henvende sig, hvis man har spørgsmål eller behov for hjælp og støtte. Tillidsrepræsentanterne tilbyder også at deltage som bisidder ved alvorlige samtaler om fx advarsler, afskedigelse, sygdom etc.

  Hvis ikke man er i et selskab/virksomhed med lokal tilstedeværelse, så er man i "Landskredsen". Som medlem af Landskredsen har man ikke en lokal tillidsrepræsentant, men skal i stedet tage kontakt til de faglige konsulenter i Forsikringsforbundets sekretariat. Dem finder man ved at klikke her. Forsikringsforbundet har jurister og konsulenter, som rådgiver inden for ansættelse, kontrakter, karriere- og kompetencespørgsmål, arbejdsmiljø og meget mere.

  Formænd og næstformænd i personaleforeningerne sidder også i Forsikringsforbundets repræsentantskab og deltager i fastlæggelse af politisk kurs og oplæg til overenskomstforhandlinger.

  Kontaktperson:
  Lars H. Knudsen på telefon 33364508 eller email lhk@forsikringsforbundet.dk