Søgefelt

Primære faneblade

  Overenskomst17

  97 pct. stemte JA til Overenskomst 2017 - i daglig tale bare OK17. Under dette afsnit af hjemmesiden kan du læse om vejen frem til indgåelsen af overenskomsten.

  Leder du efter den nye Overenskomst 2017?

  Under Fagligt / Overenskomst 2017 - finder du den nye overenskomst som PDF-fil.


  Forsikringsbranchen befinder sig på tærsklen til en fremtid, hvor automatisering, selvbetjening, robotsystemer og digitale løsninger i det hele taget vil overtage en stadig større del af vores arbejdsopgaver. De kommende år vil kræve nye kompetencer, ikke mindst forandringsparathed og fleksibilitet. Forandringerne vil dog også medføre nye karrieremuligheder samt mere varierende og krævende arbejdsopgaver, som de automatiske systemer ikke kan håndtere.

  Også i fremtidens forsikringsbranche er der brug for dygtige og erfarne medarbejdere. Forsikringsforbundet arbejder for at sikre, at medlemmerne får de bedste forudsætninger for et godt arbejdsliv.

  Overenskomsten er et vigtigt fundamentet, for her fastlægges alt fra lønninger til pension, sundhedsforsikring og andre centrale ting i din ansættelse. Den lægger også rammerne for den kompetenceudvikling, som selskaberne skal tilbyde medarbejderne.

  Her i Overenskomst17 afsnittet finder du information om grundlaget for overenskomsten og ikke mindst finder du udvalgte artikler og anden information om branchens udvikling de kommende år.

  Forstå principperne i den nye ferielov

  19. juni 2019

  Med den nye ferielov, som efter en overgangsperiode træder i kraft den 1. september...