Søgefelt

Primære faneblade

    Orienteringsmøde

    Forsikringsforbundet holder normalt orienteringsmøde - de år, hvor der ikke afholdes landsmøde. Deltagerne på orienteringsmødet er bestyrelserne fra Forsikringsforbundets personaleforeninger samt formænd for netværk, fora og faggrupper.

    Formålet med orienteringsmødet er at give Forsikringsforbundets organisation en orientering og status på foreningens drift, og på aktiviteter og planer for tiden frem til næste landsmødø. Orienteringsmødet er også et praktisk forum for udveksling af erfaringer mellem personaleforeningerne, og for diskussion af overordnede emner omkring Forsikringsforbundets virke og fremtid.

    Seneste orienteringsmøde blev afholdt den 23. september 2020. Næste ordinære orienteringsmøde afholdes 22. september 2021.