Søgefelt

Primære faneblade

  Oplysningspligt for medlemmer

  Sidst rettet: 01.02.2022

  Sådan behandler Forsikringsforbundet dine personoplysninger

  Introduktion

  Denne persondatapolitik er henvendt til medlemmer og øvrige eksterne interessenter i forhold til at give indblik i, hvilke data Forsikringsforbundet indsamler, hvorfor de indsamles og hvad de anvendes til. 

  Det er vigtigt for Forsikringsforbundet, at medlemmer samt tidligere medlemmer og andre, der har givet Forsikringsforbundet personoplysninger, kan være trygge ved, at Forsikringsforbundet behandler disse oplysninger på en gennemsigtig og sikker måde.

  Herunder har vi beskrevet, hvordan Forsikringsforbundet behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder, du har i forhold til disse oplysninger.

  Du er altid velkommen til at kontakte Forsikringsforbundet med spørgsmål.

  Dataansvarlig

  Forsikringsforbundet · Gl. Kongevej 60, 8. sal · 1850 Frederiksberg C – CVR 55099413.

  Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til ledelsen:

  Kontaktoplysninger på persondataansvarlige

  Sekretariatschef Anne Seiersen – ase@forsikringsforbundet.dk
  Souschef Anne Meyer – ame@forsikringsforbundet.dk  

  Behandling af dine personoplysninger

  Medlemmer af Forsikringsforbundet

  Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis din tillidsrepræsentant eller arbejdsgiver har udleveret til os i forbindelse med dit medlemskab af Forsikringsforbundet. Endvidere behandler vi løbende oplysninger omkring din arbejdsstedstilknytning, kontingentopkrævning, din deltagelse i Forsikringsforbundets aktiviteter og brug af medlemstilbud, evt. tillidshverv samt dine personoplysninger ift. evt. sager relateret til dit ansættelsesforhold, hvor du modtager juridisk rådgivning.

   Vi behandler følgende personoplysninger i denne sammenhæng:

  • Navn, CPR og medlemsnummer
  • Privatadresse, telefon og e-mail
  • Arbejdsstedsoplysninger, herunder din e-mailadresse og telefonnummer
  • Oplysning om medlemskab af Forsikringsforbundet.

  Såfremt du modtager juridisk bistand i forbindelse med en sag relateret til dit ansættelsesforhold, kan vi desuden behandle personoplysninger vedrørende race eller etnisk oprindelse, sociale oplysninger, helbredsoplysninger, straffedomme og lovovertrædelser samt oplysning om seksuel orientering.

  Øvrige personer hvor Forsikringsforbundet behandler personoplysninger 

  Vi behandler personoplysninger, som du har givet os i forbindelse med din kontakt til Forsikringsforbundet. Det kan være i forbindelse med, at du kontaktet en medarbejder i Forsikringsforbundet pr. e-mail vedrørende samarbejde. 

  Vi behandler følgende personoplysninger i denne sammenhæng:

  • Navn
  • E-mail adresse
  • Telefonnummer

  Opbevaring og sletning

  Vi sletter (eller anonymiserer) løbende personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål.

  Oplysninger, som vi videregiver

  Vi videregiver alene personligoplysninger til virksomheder, organisationer, advokater, offentlige myndigheder og enkeltpersoner uden for Forsikringsforbundet, når vi er berettigede til dette. 

  Dette sker i følgende tilfælde:

  • Af juridiske årsager
   Vi videregiver personligoplysninger til virksomheder, organisationer, advokater og offentlige myndigheder hvis adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
   • Overholde overenskomst eller lovgivning, 
   • Varetagelse af den registreredes vitale interesser,   
   • Et retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.
   • Varetagelse af Forsikringsforbundets legitime aktiviteter som faglig organisation
     
  • Drift og udvikling af IT-systemer
   Forsikringsforbundet giver udvalgte IT-samarbejdspartnere adgang til vores it-systemer indeholdende personoplysninger med det formål at bistå med drift, udvikling og hosting af systemerne.Deres behandling er baseret på vores instrukser og andre gældende tiltag i forhold til fortrolighed og sikkerhed. 
    
  • Opkrævning af kontingent
   Hvis du er ansat hos en virksomhed, der kan opkræve kontingent via løn er du ved indmeldelse blevet oplyst om, at Forsikringsforbundet oplyser virksomheden, i hvilken du er ansat, om dit navn, cpr. nr. eller medarbejdernummer samt at du er medlem af Forsikringsforbundet og størrelsen af dit kontingent. 
  • Kursustilmelding
   Hvis du tilmelder dig til et kursus afholdt af Forsikringsforbundet deler vi deltagerlisten med underviseren. Deltagerlisten indeholder navn, selskab og e-mailadresse på alle deltagere.

  Følgende virksomheder opkræver kontingentet via lønnen for Forsikringsforbundet: Alm. Brand - Atradius - Danica Pension - FTFa - GF-Forsikring - Gjensidige Forsikring - if... - Købstædernes Forsikring - Lokal Forsikring - LB Forsikring - Nem Forsikring  - PFA Pension - SOS - Taksatorringen - Thisted Forsikring – Topdanmark – Tryg Forsikring

  Dine rettigheder efter persondataforordningen

  Indsigt:
  Du kan til enhver tid få indsigt i de personoplysninger, som Forsikringsforbundet har registret om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og den videre behandling af dine oplysninger. Du kan herudover kræve, at vi sletter, blokerer eller korrigerer oplysningerne. 

  Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig.

  Sletning:
  Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle tilsagn, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Du kan på ”Mit.forsikringsforbundet” - www.mit.forsikringsforbundet.dk - se hvilke muligheder, der er for at til har givet samt foretage ændringer i disse.

  Hvis du ønsker indsigt eller mulighed for at korrigere dine persondata kan du kontakte os på mail info@Forsikringsforbundet.dk eller telefonnummer 33 12 42 42.

  Brud:
  Såfremt du ikke mener Forsikringsforbundet behandler dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

  Informationssikkerhed

  Vi arbejder hele tiden på at beskytte Forsikringsforbundet og vores medlemmers personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger som vi lagrer.

  Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt i Forsikringsforbundet:

  • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
  • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
  • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
  • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
  • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Forsikringsforbundets vegne.
  • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiviteter for personale med adgang til informationssystemer.
  • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer, der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i Forsikringsforbundet.

  Ændringer

  Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi opdaterer og ændrer derfor denne persondatapolitik, når det er nødvendigt. Du kan se datoen for seneste opdatering øverst på siden under "sidst opdateret". I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.