Søgefelt

Primære faneblade

  Opgør med seksuel chikane

  Fagbevægelsen vil gå forrest i et opgør med seksuel chikane og krænkende adfærd. FH har offentliggjort et åbent brev, som Forsikringsforbundet er medunderskriver af..

  Vi skal have et endeligt opgør med seksuel chikane i vores samfund lyder det fra toppen af fagbevægelsen, såvel fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) som fra Forsikringsforbundet. Konkret har FH offentliggjort et åbent brev med dette budskab, og med blandt andre Charlotte Hougaard, landsformand for Forsikringsforbundet, som medunderskriver.

  ”Som fagbevægelse kæmper vi også for arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø. Vi er forkæmpere og garanter for arbejdspladser, hvor offentlige og private lønmodtagere bliver mødt med og behandlet med respekt af arbejdsgivere. Og hvor medarbejdere tilsvarende møder hinanden med respekt, rummelighed og tolerance. Arbejdspladser, hvor der er plads til alle, og hvor der ikke sker forskelsbehandling på grund af køn, etnicitet og tro. Vi vil ikke tolerere krænkende adfærd!”, står der i det åbne brev.

  Fagbevægelsen foreslår helt konkret at der indføres et ”indirekte objektivt arbejdsgiveransvar”, så arbejdsgivere fremover skal hæfte for chikane, der udøves af kolleger, ledere, kunder, klienter og andre, som ansatte i kraft af arbejdet kommer i kontakt med. Medmindre arbejdsgiveren kan godtgøre, at der forud for chikanen har været iværksat passende forholdsregler. Tanken er at skabe et stærkere incitament hos arbejdsgiverne til at leve op til forpligtelsen om at forebygge seksuel chikane.

  ”Vi har altid arbejdet for et godt arbejdsmiljø i forsikrings- og pensionsbranchen. Mobning, chikane og krænkelse er ikke acceptabelt og udtryk for en usund kultur. Seksuel chikane skal ikke finde sted på vores arbejdspladser og ledelsen har et særligt ansvar for at forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladsen. Vi står klar såvel lokalt i virksomhederne som centralt i forbundet til at støtte, hjælpe og løfte sager i den forbindelse,” udtaler landsformand Charlotte Hougaard.

  Læs fagbevægelsens åbne brev på nedenstående link.