Søgefelt

Primære faneblade

  Om Personaleforeningen

  Personaleforeningen i Codan varetager medlemmernes faglige, økonomiske og sociale interesser, bl.a. ved at repræsentere medlemmerne over for selskabets ledelse.

  Personaleforeningen består af::

  1   formand
  1   næstformand
  1   kasserer og bestyrelsesmedlem
  3   bestyrelsesmedlemmer
  1   suppleanter til bestyrelsen
  9 tillidsrepræsentanter udover bestyrelsesmedlemmerne

  Foreningen har desuden en koordinator stillet til rådighed af Forsikringsforbundet.
  Suppleanterne deltager i bestyrelsens møder, men har ikke stemmeret. 
  Personaleforeningens vedtægter er udarbejdet af Personaleforeningen i Codans bestyrelse og vedtaget på generalforsamlingen. Desuden er vedtægterne godkendt af Forsikringsforbundet.

  Kontaktperson:
  Gitte Moesgaard Jensen på telefon 29923351 eller email gmj@forsikringsforbundet.dk
  Overenskomst 2023

  Afstemning om overenskomst 2023

  20. marts 2023

  Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er 15. marts blevet...