Søgefelt

Primære faneblade

  Om Forsikringsforbundet

  Forsikringsforbundet blev stiftet den 30. maj 1944. Dengang hed det 'Danske Forsikrings-funktionærers Sekretariat '(DFS), og det var personaleforeningerne i Dannebroge, Haand i Haand, National, Nordeuropa, Nye Danske, Skandinavia og Tryg, der stod bag stiftelsen. I alt havde foreningen 850 medlemmer. I løbet af 1946 skiftede foreningen navn til 'DFL - Danske Forsikringsfunktionæreres Landsforening', og dette var navnet helt frem til den 1. januar 2016, hvor forbundet skiftede navn til det nuværende 'Forsikringsforbundet'. 

  Forsikringsforbundet

  Der er sket meget siden grundlæggelsen i 1944. I dag er medlemstallet tidoblet, så Forsikringsforbundet nu tæller omkring 8.300 medlemmer, og antallet af personaleforeninger er 30. Samtidig har Forsikringsforbundet udviklet sig til en moderne faglig organisation, hvor medlemsdemokratiet er i højsædet. Det giver sig blandt andet udtryk i, at foreningen har nedsat en lang række udvalg og faggrupper, der bliver hørt og har medindflydelse i den politiske proces.

  Forsikringsforbundet har til formål at varetage medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser.

  Forsikringsforbundet er en partipolitisk uafhængig organisation, og det samme er alle de organisationer, Forsikringsforbundet er tilsluttet - herunder FTF, som er Forsikringsforbundets hovedorganisation. FTF er med til at varetage medlemmernes interesser over for både danske og udenlandske magthavere, herunder den til enhver tid siddende regering og EU. Forsikringsforbundet er desuden medlem af den internationale faglige organisation UNI, og deltager i arbejdet i UNI Finance Europa, som støtter Forsikringsforbundets interesser over for EU og udenlandske organisationer.

  Forsikringsforbundet består som nævnt af mere end 30 personaleforeninger, der arbejder lokalt i selskaberne med støtte fra Forsikringsforbundet. Den enkelte personaleforening er en sektion af Forsikringsforbundet og varetager det lokale arbejde. Den nærhed og det indgående kendskab til hvert enkelt selskab, der følger af Forsikringsforbundets lokale tilstedeværelse, herunder de lokale tillidsrepræsentanter, er en hjørnesten i Forsikringsforbundets arbejde. Personaleforeningerne omkring i selskaberne har egen bestyrelse, samarbejdsudvalgsmedlemmer, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter. Det er på det lokale plan, Forsikringsforbundet løser gennem kontakten selskabets ledelse mange af daglige problemer for medlemmerne.

  Forsikringsforbundet støtter op om sine personaleforeninger med ekspertise og støtte til omkring de overordnede aftaler med selskabet samt råd og vejledning til de lokale tillidsvalgte, så de kan støtte medlemmerne på bedste vis.

  25. oktober 2017 - Tryg, Sommervej 31C, 8210 Aarhus V

  NLP coach John Harmsen fortæller om hvordan vi kan blive verdens bedste kollega.  Hvad...

  24. august 2017 - OMG 5, lokale 3.3

  29. - 30. august 2017 - IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31 - 33, 1780 København V

  31. august 2017 - Forsikringsforbundet, Otto Mønsteds Gade 5 - lokale 3.5

  04. september 2017 - Forsikringsforbundet, Fondens Hus, Otto Mønstedsgade 5, 1571 København V

  05. september 2017 - FTF København, Niels Hemmingsens Gade 12 1153 København K