Søgefelt

Primære faneblade

  Om Forsikringsforbundet

  Forsikringsforbundet er en fagforening for omkring 8900 ansatte inden for forsikring, pension og a-kasse. Forsikringsforbundet tegner den centrale overenskomst med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), der omfatter hovedparten af alle ansatte i forsikring. Forsikringsforbundet er partipolitisk uafhængig og er medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og tilknyttet arbejdsløshedskassen FTFa.

  Forsikringsforbundet

  Moderne faglig organisation
  Forsikringsforbundet blev stiftet den 30. maj 1944. Dengang hed forbundet 'Danske Forsikrings-funktionærers Sekretariat' (DFS), og det var personaleforeningerne i Dannebroge, Haand i Haand, National, Nordeuropa, Nye Danske, Skandinavia og Tryg, der stod bag stiftelsen. I alt havde foreningen 850 medlemmer. I løbet af 1946 skiftede foreningen navn til 'DFL - Danske Forsikringsfunktionæreres Landsforening', og dette var navnet helt frem til den 1. januar 2016, hvor forbundet skiftede navn til det nuværende 'Forsikringsforbundet'.

  Der er sket meget siden grundlæggelsen i 1944. I dag er medlemstallet tidoblet, så Forsikringsforbundet nu tæller omkring 8.900 medlemmer, og antallet af personaleforeninger pr. 1. januar 2020 er 27. Samtidig har Forsikringsforbundet udviklet sig til en moderne faglig organisation, hvor medlemsdemokratiet er i højsædet. Det giver sig blandt andet udtryk i, at foreningen har nedsat en række udvalg og faggrupper, der bliver hørt og har medindflydelse i den politiske proces.

  Forsikringsforbundet har til formål at varetage medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser.

  75-årsjubilæum i 2019
  I maj 2019 fyldte Forsikringsforbundet 75 år, idet foreningen blev stiftet 30. maj 1944. Jubilæet blev blandt andet markeret med udgivelsen af et 75-års jubilæumsskrift og en række medlemsarrangementer omkring i landet.

  Den lokale tilstedeværelse 
  Forsikringsforbundet består som nævnt af 27 personaleforeninger, der arbejder lokalt i selskaberne med støtte fra Forsikringsforbundet. Den enkelte personaleforening er en sektion af Forsikringsforbundet og varetager det lokale arbejde. Den nærhed og det indgående kendskab til hvert enkelt selskab, der følger af Forsikringsforbundets lokale tilstedeværelse - herunder de lokale tillidsrepræsentanter - er en hjørnesten i Forsikringsforbundets arbejde. Personaleforeningerne omkring i selskaberne har egen bestyrelse, samarbejdsudvalgsmedlemmer, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter. Det er på det lokale plan, at Forsikringsforbundet løser mange af de daglige problemer for medlemmerne, ikke mindst gennem en løbende kontakt med selskabets ledelse.

  Forsikringsforbundet støtter op om sine personaleforeninger med ekspertise og støtte omkring de overordnede aftaler med selskabet. De lokale tillidsvalgte kan trække på råd, vejledning og juridisk assistance, og desuden tilbydes de kompetenceudvikling, så de kan støtte medlemmerne på bedste vis.

  Partipolitisk uafhængig
  Forsikringsforbundet er en partipolitisk uafhængig organisation, og det samme er de organisationer, Forsikringsforbundet er tilsluttet - herunder Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som er Forsikringsforbundets hovedorganisation.

  Nationalt og internationalt arbejde
  Fagbevægelsens Hovedorganisation er med til at varetage interesserne for Forsikringsforbundets medlemmer over for både danske og udenlandske magthavere, herunder den til enhver tid siddende regering og EU.

  Forsikringsforbundet er desuden medlem af den internationale faglige organisation UNI, og deltager i arbejdet i UNI Finance Europa, som støtter Forsikringsforbundets interesser over for EU og udenlandske organisationer. Gennem medlemskabet af Nordic Financial Unions (NFU) arbejdes også for at sikre medlemmernes interesser over for lovgiverne i EU.

  Kontaktperson:

  Brug af medarbejderdata risikerer at skade forholdet mellem ledere og medarbejdere

  28. september 2023

  Ledere i Danmark indsamler og bruger medarbejderdata i omfattende grad. 79 pct. af...