Søgefelt

Primære faneblade

  Om Forsikringsforbundet

  Forsikringsforbundet er en fagforening for omkring 8300 ansatte inden for forsikring, pension og a-kasse. Forsikringsforbundet tegner den centrale overenskomst med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), der omfatter hovedparten af alle ansatte i forsikring. Forsikringsforbundet er partipolitisk uafhængig og er medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og tilknyttet arbejdsløshedskassen FTFa.

  Forsikringsforbundet

  Moderne faglig organisation
  Forsikringsforbundet blev stiftet den 30. maj 1944. Dengang hed forbundet 'Danske Forsikrings-funktionærers Sekretariat' (DFS), og det var personaleforeningerne i Dannebroge, Haand i Haand, National, Nordeuropa, Nye Danske, Skandinavia og Tryg, der stod bag stiftelsen. I alt havde foreningen 850 medlemmer. I løbet af 1946 skiftede foreningen navn til 'DFL - Danske Forsikringsfunktionæreres Landsforening', og dette var navnet helt frem til den 1. januar 2016, hvor forbundet skiftede navn til det nuværende 'Forsikringsforbundet'.

  Der er sket meget siden grundlæggelsen i 1944. I dag er medlemstallet tidoblet, så Forsikringsforbundet nu tæller omkring 8.300 medlemmer, og antallet af personaleforeninger pr. 1. januar 2019 er 29. Samtidig har Forsikringsforbundet udviklet sig til en moderne faglig organisation, hvor medlemsdemokratiet er i højsædet. Det giver sig blandt andet udtryk i, at foreningen har nedsat en række udvalg og faggrupper, der bliver hørt og har medindflydelse i den politiske proces.

  Forsikringsforbundet har til formål at varetage medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser.

  75-årsjubilæum i 2019
  I maj i år fyldte Forsikringsforbundet 75 år, idet foreningen blev stiftet 30. maj 1944. Fejringen af jubilæet foregår gennem hele 2019. I slutningen af maj blev jubilæet markeret med udgivelsen af et 75-års jubilæumsskrift og en række medlemsarrangementer omkring i landet. En række af Forsikringsforbundets personaleforeninger har desuden markert begivenheden lokalt i selskabet. Rigtig mange medlemmer deltog også i den store jubilæumsquiz, der blev afholdt i maj. Der blev trukket lod om mange gode præmier i hele perioden, og ekstra store præmier den sidste dag. Hold øje med Medlemsinfo, denne hjemmeside samt vores Facebook-side om nyt om vores jubilæumsfejringer.

  Den lokale tilstedeværelse 
  Forsikringsforbundet består som nævnt af 29 personaleforeninger, der arbejder lokalt i selskaberne med støtte fra Forsikringsforbundet. Den enkelte personaleforening er en sektion af Forsikringsforbundet og varetager det lokale arbejde. Den nærhed og det indgående kendskab til hvert enkelt selskab, der følger af Forsikringsforbundets lokale tilstedeværelse - herunder de lokale tillidsrepræsentanter - er en hjørnesten i Forsikringsforbundets arbejde. Personaleforeningerne omkring i selskaberne har egen bestyrelse, samarbejdsudvalgsmedlemmer, tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter. Det er på det lokale plan, at Forsikringsforbundet løser mange af de daglige problemer for medlemmerne, ikke mindst gennem en løbende kontakt med selskabets ledelse.

  Forsikringsforbundet støtter op om sine personaleforeninger med ekspertise og støtte omkring de overordnede aftaler med selskabet. De lokale tillidsvalgte kan trække på råd, vejledning og juridisk assistance, og desuden tilbydes de kompetenceudvikling, så de kan støtte medlemmerne på bedste vis.

  Partipolitisk uafhængig
  Forsikringsforbundet er en partipolitisk uafhængig organisation, og det samme er de organisationer, Forsikringsforbundet er tilsluttet - herunder Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som er Forsikringsforbundets hovedorganisation.

  Nationalt og internationalt arbejde
  Fagbevægelsens Hovedorganisation er med til at varetage interesserne for Forsikringsforbundets medlemmer over for både danske og udenlandske magthavere, herunder den til enhver tid siddende regering og EU.

  Forsikringsforbundet er desuden medlem af den internationale faglige organisation UNI, og deltager i arbejdet i UNI Finance Europa, som støtter Forsikringsforbundets interesser over for EU og udenlandske organisationer. Gennem medlemskabet af Nordic Financial Unions (NFU) arbejdes også for at sikre medlemmernes interesser over for lovgiverne i EU.

  Kontaktperson:
  Lars H. Knudsen på telefon 33364508 eller email lhk@forsikringsforbundet.dk

  Klar til den nye ferielov

  05. september 2019

  Klar til den nye ferielov Overgangsperioden fra den tidligere til den nye ferielov varer...