Søgefelt

Primære faneblade

  OK og lokale aftaler

  Forsikringforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har indgået overenkomst for forsikringsområdet, gældende fra april 2012 og to år frem. Derudover har Personaleforeningen forhandlet en række særoverenskomster og lokale aftaler på plads i Codan, som gælder for medarbejderne i Codan.

  IT medarbejdere, Ekspeditionssekretærer, Konsulenter og Taksatorer er både omfattet af Fællesoverenskomsten og af særskilte lokalaftaler. Det er formandskabet for Personaleforeningen i Codan sammen med de respektive talsmænd for faggrupperne, der forhandler de lokale aftaler.Forhandlingerne afholdes som regel i forbindelse med afholdelse af overenskomstforhandlingerne om fællesoverenskomsten eller lige efter. De lokale aftaler skal godkendes i Forsikringforbundet og sendes derefter til afstemning blandt faggruppens medlemmer i Codan.

  Se link til Fællesoverenskomsten  - både på dansk og engelsk. 

  Kontaktperson:
  Gitte Moesgaard Jensen på telefon 29923351 eller email gmj@forsikringsforbundet.dk