Søgefelt

Primære faneblade

  OK 18 konfliktinformation

  Vores faglige rådgivere får en del spørgsmål om, hvordan man som medlem af Forsikringsforbundet skal forholde sig under en eventuel kommende konflikt på det offentlige område.

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte er omfattet af en konflikt på det offentlige område. Men en konflikt kan naturligvis give nogle praktiske udfordringer, især for børnefamilier.

  Situationen omkring overenskomsten for offentligt ansatte – OK18 – er fortsat uafklaret, men der er afgivet såvel strejke- som lockout-varsel. Dermed kan der blive konflikt på det offentlige område fra 4. april, hvis der ikke forinden opnås et forlig. Næste skridt er, at en mægler i Forligsinstitutionen skal prøve at opnå et forlig mellem partnerne.

  Hvis du er offentligt ansat

  Hvis du som medlem af Forsikringsforbundet er ansat i den offentlige sektor, så er du ikke omfattet af en eventuel konflikt i det offentlige – hverken i forhold til strejke eller lockout.

  Hvis din offentlige arbejdsgiver gør brug af muligheden for at sende de ansatte hjem uden løn i forbindelse med en lockout, så skal du skal sørge for at gøre opmærksom på, at du ikke er part i konflikten.

  Arbejdsgiverne ved ikke, om du er medlem af en faglig organisation, og heller ikke hvilken det i givet fald er. Vi råder derfor til, at du giver besked om, at du ikke kan lockoutes, og at du stiller din arbejdskraft til rådighed.

  Du er dermed forpligtet til at arbejde under en eventuel konflikt og vil modtage din løn som vanligt. Under en konflikt skal du udføre dit normale arbejde og kan ikke pålægges af arbejdsgiver at udføre andet strejkeramt arbejde.

  Hjemsendelse uden løn

  En arbejdsgiver kan i helt særlige tilfælde uden for funktionærområdet have mulighed for at hjemsende medarbejdere uden løn. Skulle du mod forventning blive mødt af et krav om hjemsendelse, så opfordrer vi dig til at kontakte vores faglige rådgivning på telefon 88771750 eller e-mail til info@forsikringsforbundet.dk.

  Hvis du er medlem af flere fagforbund

  Hvis du er medlem af Forsikringsforbundet og desuden af et forbund på det offentlige område, så er du muligvis omfattet af en eventuel kommende konflikt. Du bør kontakte det offentlige fagforbund for rådgivning om din situation.

  Din arbejdsdag kan blive påvirket

  Selv om en konflikt på det offentlige område ikke har relation til Forsikringsforbundets overenskomstområde, så kan den alligevel komme til at påvirke din arbejdssituation. Dels kan der opstå transportmæssige udfordringer, dels kan skoler og børneinstitutioner blive ramt af en eventuel strejke.

  Hvis mine børn ikke kan komme i skole/institution

  En konflikt på det offentlige område kan omfatte pædagoger og skolelærere, og dermed give børnefamilier en praktisk udfordring. Hvis dit barn ikke kan komme i skole eller institution på grund af konflikten, så kan du ikke uden aftale blive væk fra dit arbejde.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...