Søgefelt

Primære faneblade

  Nyttig info om corona ift. dit arbejde

  VIGTIGT: Denne side opdateres løbende, når ny information bliver tilgængelig.


   

  Rigtig mange medarbejdere er sendt hjem for at mindske risikoen for smitte. Coronavirussen har dermed fået direkte indflydelse på vores liv og vores job, men hvordan er forholdene omkring job og løn i disse situationer? 

  Få hjælp hos din personaleforening

  I dit selskab – hvis du er ansat i et selskab med personaleforening - er personaleforeningen i tæt dialog med ledelsen for at finde praktiske løsninger, der både kan imødekomme selskabets behov og tage hensyn til dig og din situation.

  Den bedste information om forholdene i netop dit selskab får du, hvis du spørger din tillidsrepræsentant eller kontakter personaleforeningen. De ved hvilke ordninger og aftaler, der er indgået med ledelsen i netop dit selskab. Under menupunktet NÆR DIG finder du kontaktinformation til personaleforeningen i dit selskab.

  Til dig uden en personaleforening

  I Forsikringsforbundet står vi klar til at hjælpe dig og efter bedste evne svare på de spørgsmål, situationen rejser i forhold til dit arbejdsliv. Hvad har du pligt til at gøre? Hvad har du ret til? Vi er i løbende dialog med arbejdsgiverforeningen (FA) for at drøfte situationen.
  Forsikringsforbundets hovedorganisation, FH, svarer løbende på en lang række spørgsmål i en nyttig oversigt over ofte stillede spørgsmål. Du finder den via linket nedenfor. Oversigten bliver løbende opdateret, når nye problemstillinger bliver belyst.

  Gode råd om hjemmearbejdspladsen

  I disse dage arbejder rigtig mange af vores medlemmer hjemme. For nogen er det måske noget helt nyt, mens det for andre er noget, som de i forvejen er vant til. Vi har samlet nogle gode råd omkring indretning af hjemmearbejdspladsen samt gældende arbejdsmiljøregler. Læs mere her

  Corona-vaccine i forhold til din arbejdsgiver

  Må min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver vaccineret for Covid-19?
  Nej, en arbejdsgiver kan ikke kræve, at medarbejdere lader sig vaccinere mod Covid-19. En vaccination er et invasivt indgreb i kroppen, som griber ind i medarbejderens personlige sfære, og går derfor ud over ledelsesrettens grænser.

  Kan jeg blive fyret, hvis jeg ikke vil eller kan blive vaccineret?
  Nej, som udgangspunkt ikke. Men i helt særlige situationer, hvor udførelsen af arbejdsopgaven er umulig uden en vaccination mod Covid-19, hvis du f.eks. skal arbejde i et land hvor indrejse kræver vaccination mod Covid-19, kan nægtelse af vaccination i sidste ende have ansættelsesretlige konsekvenser. I sådanne tilfælde skal arbejdsgiver først afsøge om, der er andet arbejde inden for dit arbejdsområde, som du kan omplaceres til. Hvis der ikke er sådant arbejde vil arbejdsgiver i sidste ende kunne afskedige sig, da der ikke er arbejde på virksomheden, som du kan udføre.

  For sundhedspersonale og plejepersonale som arbejder med særlige risikogrupper, kan der, hvor risikoen for smitte ikke kan elimineres tilstrækkeligt ved vaccination af patienter og beboere, værnemidler, og smittescreening ved hjælp af tests, være enkelte konkrete tilfælde, hvor en afskedigelse kan være saglig.

  Må arbejdsgiver spørge, om jeg er blevet vaccineret?
  Oplysninger om vaccination er en helbredsoplysning. Arbejdsgiver må ikke anmode om helbredsoplysninger, hverken før eller under ansættelsen. Kun i de helt særlige tilfælde, hvor arbejdet ikke kan udføres uden, at du har en vaccination, kan arbejdsgiver spørge om du er vaccineret.

  Hvis du er ledig

  Forsikringsforbundets A-kasse, FTFa, informerer om, at man som ledig skal følge referingens anbefaling om "at blive hjemme i en periode". Det indebærer, at man som ledig ikke skal stå til rådighed, ikke søge job, og ikke deltage i samtaler. Ledige vil fortsat få deres dagpenge.

  Seneste information fra FTFa: Dagpenge fra 9/3 til 9/6 tæller ikke med!
  I regeringens hjælpepakke fra den 19. marts lægger de op til, at perioden mellem den 9. marts og 9. juni ikke vil tælle med i din dagpengeanciennitet, hvis du er ledig. Du vil også kunne få dagpenge frem til 9. juni, selvom du bruger dine dagpenge op i løbet af den periode.

  Her finder du mere information

  Nedenfor finder du link til information i forbindelse med Coronavirussen. 


  Nyeste information/update er:

  19. januar 2021: Indsat regler vedr corona-vaccine ift. arbedsgiver

  24. marts: FH har opdateret deres vejledning med svar på spørgsmål om dit job og Coronavirussen

  20. marts: Få gode råd om hjemmearbejdspladsen

  19. marts: FTFa har lagt ny information ud om dagpenge. Tjek deres hjemmeside via link nedenfor.

  17. marts: DR.DK har fået en række eksperter til at svare på forskellige job-relaterede spørgsmål - se spørgsmål/svarene via linket nedenfor.

  13. marts: FTFa informerer omkring hvordan ledige skal forholde sig til at stå til rådighed og om jobsøgning

  12. marts: Opdateret information fra FH med svar på rigtig mange spørgsmål

  Nyttig info om corona ift. dit arbejde

  11. juli 2020

  Rigtig mange medarbejdere er sendt hjem for at mindske risikoen for...