Søgefelt

Primære faneblade

  Nyt regeringsudspil glemmer det psykiske arbejdsmiljø

  Regeringen har fremlagt et udspil til en ny arbejdsmiljøaftale. Forsikringsforbundet ser udspillet som ambitiøst, men savner fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

  Manglende fokus på psykisk arbejdsmiljø

  Regeringen og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har netop fremlagt et udspil til en ny arbejdsmiljøaftale: "Et trygt arbejdsmiljø"

  ”Det er ambitiøst, at regeringen vil afsætte 1,3 mia. kr. til at styrke arbejdsmiljøet over de kommende år. Men desværre bliver indsatsen for at styrke det psykiske arbejdsmiljø nærmest glemt i det nye udspil", siger Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet.

  I regeringens nye udspil til en ny arbejdsmiljøaftale bliver det psykiske arbejdsmiljø kun nævnt kort og uden forslag til konkrete indsatser. Det bekymrer Forsikringsforbundets formand:

  ”Stress og stort arbejdspres er et kæmpe problem i vores samfund, og der er brug for politisk handling for at komme problemerne til livs. Vi skal have langt mere fokus på at forebygge bl.a. stress. Et konkret forslag til en ny arbejdsmiljøaftale kunne være målrettede midler til at uddanne ledere i psykisk arbejdsmiljø”, siger Charlotte Hougaard. 

  Stort arbejdspres
  Forsikringsforbundet støtter samtidig op om forslaget om en fast bevilling til Arbejdstilsynet samt flere midler til forskning på området. Men det kan ikke stå alene. Derfor foreslår Forsikringsforbundet også, at der afsættes flere midler til branchefællesskaberne for arbejdsmiljø (BFA), hvor parterne sammen kan lave arbejdspladsrettede tiltag.

  ”Vi har i forsikrings- og pensionsbranchen store udfordringer med et stort arbejdspres. Løsningerne findes langt hen af vejen på en enkelte arbejdsplads, men ledelserne og de tillidsvalgte har brug for viden og redskaber. Vi tror på, at vejen frem er flere fælles partindsatser, men det kræver, at der er politisk opbakning, og at der afsættes ressourcer til formålet”, siger Charlotte Hougaard.

  Regeringens udspil til en ny arbejdsmiljøaftale
  I det nye udspil foreslår regeringen en øget bevilling til at styrke arbejdsmiljøet:

  Med finanslovsforslaget for 2023 har regeringen afsat i alt ca. 1,3 mia. kr. i perioden 2023-2026 til arbejdsmiljøindsatsen og indsatsen mod social dumping.

  Fra 2027 og frem afsættes varigt godt 200 mio. kr. årligt til området (ca. 170 mio. kr. til Arbejdstilsynet og ca. 32 mio. kr. til skattemyndighederne).

  Regeringen foreslår samtidig en ny arbejdsmiljøaftale i tre spor:

  • En fremtidssikret arbejdsmiljøindsats
  • En stærk indsats mod social dumping, arbejdslivskriminalitet og illegal arbejdskraft
  • En styrket indsats for et godt arbejdsmiljø

  Læs mere om regeringens forslag til en ny arbejdsmiljøaftale

  Deltag i årets online julekalender 2022

  20. november 2022

  Igen i år markerer vi den søde juletid ved at give dig mulighed for at...