Søgefelt

Primære faneblade

  Nyt kodeks for tillidsvalgte

  Forsikringsforbundet har vedtaget et nyt adfærdskodeks for alle forbundets tillidsrepræsentanter.

  Formålet med kodekset er at understøtte et godt arbejdsmiljø, forebygge krænkende adfærd og sikre trygge rammer for forbundets tillidsvalgte. Det gælder både i forhold til seksuelle krænkelser, mobning og andre former for krænkende adfærd.

  Kodekset gælder både internt i Forsikringsforbundet og for tillidsrepræsentanternes kontakt med medlemmerne.

  Det nye kodeks for adfærd er udarbejdet i forlængelse af Forsikringsforbundets generelle Code of Conduct, der har til formål at sikre, at Forsikringsforbundet altid handler etisk ansvarligt.

  Se Forsikringsforbundets adfærdskodeks