Søgefelt

Primære faneblade

  Ny undersøgelse: Forsikringsbranchen har det største arbejdspres

  Finansiering og forsikring er den branche i Danmark med det største arbejdspres, hvor flest tilkendegiver, at de ikke kan nå alle deres arbejdsopgaver. Det viser en ny national arbejdsmiljøundersøgelse fra Arbejdstilsynet, der dog samtidig placerer den finansielle sektor blandt de bedste på en række andre områder inden for arbejdsmiljø.

  Forsikringsbranchen har et højt arbejdspres

  Et højt arbejdspres er den store sten i skoen for den finansielle sektor i Arbejdstilsynets nye nationale undersøgelse, der afdækker arbejdsmiljøet i Danmark.

  Forsikrings- og pensionsbranchen og resten af den finansielle sektor ligger øverst, som den branche i Danmark, hvor flest medarbejdere (29,8 pct.) har svaret, at de altid eller ofte ikke når alle deres arbejdsopgaver. Gennemsnittet for alle brancher ligger på 19,4 pct.

  Undersøgelsen viser samtidig, at 43,1 pct. af lønmodtagerne inden for ”Finansiering og Forsikring” altid eller ofte får uventede arbejdsopgaver. Og 24,2 pct. svarer, at de altid eller ofte kommer bagud med arbejdet. På begge parametre er ”Finansiering og Forsikring” placeret som tredje øverst blandt alle brancher.

  ”Resultaterne i den nye undersøgelse kommer desværre ikke bag på mig. Vi har gennem mange år haft store udfordringer med store arbejdsmængder og et højt tidspres i forsikrings- og pensionsselskaberne. Arbejdspres er en af de væsentligste faktorer for at udløse stress og mistrivsel, så det er problem, det er helt afgørende at få gjort noget ved,” siger Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet.

  Arbejdstilsynet har i undersøgelsen også spurgt lønmodtagerne om deres oplevelse af stress relateret til deres arbejde. Her er ”Finansiering og Forsikring” placeret som den fjerde øverste branche. 15,1 pct. inden for ”Finansiering og Forsikring” har svaret, at de hele tiden eller ofte har følt sig stresset inden for de seneste to uger, og at den vigtigste kilde er arbejde eller både arbejde og privatliv. Gennemsnittet for alle brancher er 12,7 pct.

  Netop stress og arbejdspres er udfordringer, som Forsikringsforbundet har stort fokus på. I regi af BFA Finans er Forsikringsforbundet i gang med at udvikle materiale, som arbejdspladserne kan bruge til at iværksætte konkrete tiltag med fokus på stor arbejdsmængde og tidspres. Derudover har Forsikringsforbundets lokale tillidsrepræsentanter og ledere en nøglerolle ift. at spotte, håndtere og forebygge stress. Derfor tilbyder Forsikringsforbundet og FA i samarbejde en uddannelse til netop TR og ledere (www.fupa.dk).

  Gode karakterer til arbejdsmiljøet
  Bortset fra udfordringerne med stort arbejdspres og stress er den finansielle sektor placereret godt i undersøgelsen på en række andre områder inden for arbejdsmiljø.

  68,0 pct. inden for ”Finansiering og Forsikring” svarer eksempelvis, at deres nærmeste leder i meget høj grad eller i høj grad prioriterer trivslen på arbejdspladsen.

  Samtidig svarer 74,4 pct., at de i høj eller meget høj grad kan tale med deres nærmeste leder om det, hvis de oplever problemer i arbejdet. Og 60,9 pct. Svarer, at nærmeste leder er god til at kommunikere klare mål for arbejdet. 59,0 pct. oplever, at konflikter bliver løst på en retfærdig måde. På alle disse parametre er ”Finansiering og Forsikring” placeret i top fem blandt alle brancher.

  De positive resultater i undersøgelsen glæder Charlotte Hougaard:

  ”Vi har sammen med arbejdsgiverne et stort fokus på at styrke trivslen i branchen, og vi har oplevet en positiv udvikling de seneste år. Høj trivsel er til fordel for både virksomhederne og medarbejderne, og det er godt at se, at man med en målrettet indsats kan gøre en forskel,” siger Charlotte Hougaard.

  Arbejdstilsynet har offentliggjort rapporten ”National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere” i slutningen af juni 2022. Dataindsamlingen er sket fra februar 2021 til juni 2021 med besvarelser fra i alt 30.099 – herunder 765 ansatte fra finansiering og forsikring.

  Læs Arbejdstilsynets undersøgelse: "National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere"

  Forsikring November 2023

  Ny udgave af Forsikring

  06. november 2023

  I det nye Forsikring kan du komme tæt på en risikoingeniør, der...