Søgefelt

Primære faneblade

  Ny overenskomst indgået med FTFa

  Forsikringsforbundet og FTFa har indgået ny treårig overenskomst, der bl.a. giver medarbejderne en lønregulering på 7,18 pct. over de kommende tre år.

  Forsikringsforbundets overenskomst for de ansatte i A-kassen FTFa forhandles selvstændigt, og udløber med udgangen af marts 2018. FTFa og Forsikringsforbundet har derfor forhandlet ny overenskomst for en 3-årig periode, og den er nu faldet på plads.

  Overenskomsten i FTFa giver medarbejderne en samlet lønregulering på 7,18 pct. i overenskomstperioden. Der afsættes hvert år en andel på 0,4 pct. til en pulje til kvalifikationstillæg.

  Medarbejderne får desuden forhøjet det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag pr. 1. april 2019 med 0,5 pct., således at det bliver på 15,5 pct.

  Med i overenskomsten er, at en række medarbejdere, ansat på flekstid, varsles til at overgå til selvstændig arbejdstilrettelæggelse uden højeste arbejdstid. Som kompensation vil disse medarbejdere få et månedligt løntillæg på 2 pct.

  Af andre væsentlige punkter i den nye overenskomst er, at medarbejderne får ret til orlov i op til 1 år, hvor de kan tage andet arbejde. Medarbejderen er sikret job i FTFa, hvis vedkommende ønsker at vende tilbage efter orlovsperioden.

  Overenskomsten mellem FTFa og Forsikringsforbundet blev indgået og underskrevet den 7. marts 2018 og træder i kraft den 1. april 2018.

  OK 18 konfliktinformation

  13. marts 2018

  For langt de fleste medlemmer af Forsikringsforbundet gælder, at man ikke direkte...