Søgefelt

Primære faneblade

  Ny overenskomst for bankansatte

  Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har indgået en ny to-årig overenskomst for 41.000 ansatte i banker og realkreditinstitutter.

  Den nye overenskomst på bankområdet er resulteret i en lønstigning på 4,5 procent i 2023 og 3,7 procent i 2024. En del af lønstigningen er afsat i lokale puljer i virksomhederne. Aftalen træder i kraft 1. april 2023 og gælder frem til 31. marts 2025.

  Udover lønstigningen indeholder overenskomsten bl.a. en forbedring af barselvilkårene, hvor barselsperioden for fædre og medmødre udvides med 10 uger til i alt 26 uger med fuld løn og pension.

  Før overenskomsten kan træde i kraft, skal den godkendes af Finansforbundets repræsentantskab og til afstemning hos Finansforbundets medlemmer.

  Forhandlinger om Forsikringsforbundets overenskomst
  Den nye overenskomst gælder på bankområdet. På forsikrings- og pensionsområdet skal Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening forhandle en ny overenskomst i midten af marts.

  ”Vi er glade for, at det er lykkedes for partnerne at blive enige om en ny overenskomst på bankområdet. Det har været nogle vanskelige vilkår at forhandle under, og vi forventer fortsat nogle svære forhandlinger på vores område”, siger Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet.

  ”Vi har selvfølgelig noteret os lønstigningerne på bankområdet. Det er med til at sætte nogle pejlemærker, når vi skal afslutte forhandlingerne om vores egen overenskomst for forsikrings- og pensionsansatte”, siger Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet.


  Forsikringsforbundet har forhandlingsmøder med Finanssektorens Arbejdsgiverforening den 9. marts og 14. marts 2023.

  Læs pressemeddelelsen om den nye overenskomst på bankområdet