Søgefelt

Primære faneblade

  Ny næstformand i Forsikringsforbundet og nyt arbejdsprogram

  Forsikringsforbundet har på sit landsmøde 6. maj 2022 valgt Lars P. Helvard til ny næstformand. Charlotte Hougaard blev genvalgt som landsformand i Forsikringsforbundet for de kommende tre år.

  Lars Helvard

  Lars P. Helvard er valgt til ny næstformand i Forsikringsforbundet, der er fagforeningen for ansatte inden for forsikring, pension, a-kasse og alarm. Han er blevet valgt på Forsikringsforbundets Landsmøde den 6. maj 2022.

  Lars P. Helvard er valgt som næstformand i stedet for Lone Clausen, der efter 13 år som næstformand ikke genopstillede på landsmødet og nu går på pension. På landsmødet blev Forsikringsforbundets landsformand siden 2014, Charlotte Hougaard, samtidig genvalgt for en ny treårig periode.

  ”Med Lars har Forsikringsforbundet fået en næstformand, der som sin forgænger brænder for at skabe bedre vilkår for medlemmerne. Han er fagligt meget kompetent og en dygtig politisk håndværker. Jeg ser meget frem til samarbejdet”, siger Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet.

  Lars P. Helvard kommer fra en stilling som formand for Forsikringsforbundets personaleforening i a-kassen FTFa. Han begynder sit nye virke som næstformand allerede fra mandag den 9. maj 2022.
   
  ”Jeg takker for tilliden og valget som næstformand, og jeg glæder mig utrolig meget til at tage fat på den nye opgave.  Som næstformand vil jeg lægge vægt på at fortsætte det gode samarbejde i hovedbestyrelsen, med repræsentantskabet og mellem forbundet og lokalafdelingerne, og jeg ser det som en bunden opgave at arbejde for, at vi som forbund fortsætter den gode medlemsudvikling”, siger Lars P. Helvard, næstformand i Forsikringsforbundet.

  Nyt treårigt arbejdsprogram
  Forsikringsforbundets landsmøde 2022 havde temaet ”Sammen mod fælles mål”, og landsmødet var også startskuddet for et nyt arbejdsprogram for forbundets arbejde de kommende tre år (2022-2025).

  Forsikringsforbundets arbejdsprogram sætter fokus på tre temaer: Et hybridt arbejdsliv, et holdbart arbejdsliv og et større fællesskab.

  Læs mere om Forsikringsforbundets Arbejdsprogram 2022-2025