Søgefelt

Primære faneblade

  Ny aftale giver bedre muligheder for efteruddannelse

  Arbejdsmarkedets parter og regeringen er blevet enige om en ny trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Forsikringsforbundet ser særligt positivt på, at den nye aftale også giver bedre muligheder for efteruddannelse til personer med erhvervsakademi- og videregående uddannelser.

  Lars Helvard - næstformand i Forsikringsforbundet

  Den nye trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) er godt nyt for medarbejdere i forsikrings- og pensionsbranchen. Den nye aftale kan de kommende år skabe bedre muligheder for at løfte sine kompetencer blandt alle grupper af medarbejdere, lyder det fra Forsikringsforbundet.

  Et af de nye tiltag i trepartsaftalen er, at det fremadrettet bliver gebyrfrit for alle deltagerne på videregående uddannelser at få lavet en RealKompetenceVurdering (RKV). Her kan man få lavet en vurdering af sine reelle kompetencer uanset, hvor de er erhvervet henne. Dette kan give flere adgange til forskellige former for efteruddannelse. Hidtil har den mulighed kun været for ufaglærte og faglærte.

  ”Det er vigtigt, at det politiske fokus på efteruddannelse udvides, så det bliver rettet mere bredt også mod medarbejdere, der allerede har en akademiuddannelse eller en videregående uddannelse. For de har også behov for løbende kompetenceudvikling”, siger Lars Helvard, næstformand i Forsikringsforbundet.

  Udvidelse af Omstillingsfonden
  Den nye trepartsaftale betyder, at mulighederne for at søge støtte via Omstillingsfonden bliver udvidet og gjort permanent. Fremover bliver det muligt, at både ufaglærte, faglærte og personer med en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse kan søge om tilskud på op til 10.000 kr. om året til efter- og videreuddannelse. Dog ikke kursusaktiviteter inden for ledelse (hhv. akademiuddannelse og diplomuddannelser i ledelse) og HD-kurser. Den mulighed fastholdes kun for ufaglærte og faglærte.

  ”Medarbejdere i forsikrings- og pensionsbranchen vil de kommende år få et stort behov for efter- og videreuddannelse. Derfor har vi i Forsikringsforbundet arbejdet på at skabe bedre muligheder, og her er den nye aftale et vigtigt skridt. Uanset uddannelsesniveau har man som medarbejder et behov for løbende at udvikle sine kompetencer. Det er derfor meget positivt, at Omstillingsfonden udvides, så den også omfatter medarbejdere med en uddannelse til og med professionsbachelorniveau.” siger Lars Helvard, næstformand i Forsikringsforbundet.

  Læs mere om den nye trepartsaftale:
  Ny trepartsaftale: Langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet

  Forsikring November 2023

  Ny udgave af Forsikring

  06. november 2023

  I det nye Forsikring kan du komme tæt på en risikoingeniør, der...