Søgefelt

Primære faneblade

  Nu gælder de nye barselsregler

  Fra 2. august 2022 gælder nye barselsregler i Danmark. Med de nye regler indføres bl.a. 11 ugers øremærket barsel til begge forældre. Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening har udgivet en vejledning til ansatte i forsikrings- og pensionsbranchen om de nye regler.

  Nye barselsregler

  Børn født den 2. august 2022 eller senere er omfattet af nye regler om barselsorlov, der bl.a. har til formål at få flere fædre til at tage længere barsel.

  De nye barselsregler og ønsket om at skabe større ligestilling på barselsområdet bakkes op af Forsikringsforbundet: 

  ”Vi er i forsikrings- og pensionsbranchen allerede gået forrest med en overenskomst, der sikrer bedre mulighed for, at fædre kan tage længere barsel. Nu kommer nye regler med øremærket barsel, der kan styrke ligestillingen. Det bakker vi op om og håber, at den nye vejledning kan hjælpe kommende forældre med at få overblik over barselsreglerne,” siger Charlotte Hougaard, landsformand i Forsikringsforbundet.

  Vejledning om nye barselsregler 
  De nye barselsregler gælder også for ansatte i forsikrings- og pensionsbranchen og Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har udgivet en fælles vejledning.

  Forældre kan i den nye barselsvejledning bl.a. læse om varslingsregler og løn under barsel - ligesom vejledningen indeholder flere konkrete eksempler, der illustrerer forskellige situationer, som kan opstå.

  Der kan være flere individuelle forhold, der spiller ind i forbindelse med de nye barselsregler. For at få svar på spørgsmål om barsel kan forældre kontakte deres lokale tillidsrepræsentant eller HR-afdelingen i deres selskab.

  Læs vejledningen ”Sådan skal forsikringsoverenskomsten forstås i sammenhæng med den nye barselslov”