Søgefelt

Primære faneblade

  Nu er overenskomsten trådt i kraft

  Den nye overenskomst blev godkendt med et stort JA fra medlemmerne og træder i kraft i dag.

  Med virkning fra 1. april 2020 er den nye overenskomst nu trådt i kraft. I urafstemningen blandt de af Forsikringsforbundets medlemmer, som er ansat i selskaber under FA, stemte 97,4 pct. JA til den nye overenskomst, som dermed blev godkendt.

  En række af overenskomstens bestemmelser træder allerede i kraft fra den 1. april, herunder en ekstra uges fædreorlov med fuld løn til alle der bliver fædre i dag og fremover.

  Også selv om man ikke kan glæde sig over en familieforøgelse, så kan man se frem til 2 pct. lønforhøjelse fra 1. juli i år, og til kommende lønforhøjelser i overenskomstperioden, der løber frem til 31. marts 2023.

  Læs mere om hvad der er nyt i overenskomsten på linket nedenfor.

  I Forsikringsforbundet arbejdes der løbende på at afbøde virkningerne af coronakrisen for vores medlemmer, bl.a. gennem dialog med arbejdsgiverne i FA og lokalt i selskaberne. Vores vigtigste mål er at undgå afskedigelser i branchen, og her gør Forsikringsforbundets personaleforeninger en stor indsats lokalt i selskaberne gennem tæt kontakt til ledelsen og løbende forhandlinger om, hvordan selskabet kan håndtere arbejdet under coronakrisen. Hvis du har spørgsmål omkring din arbejdssituation og hvad selskaberne kan og ikke kan, så skal du henvende dig til din lokale tillidsrepræsentant eller personaleforening. Hvis Forsikringsforbundet ikke har en lokal repræsentation i dit selskab, så skal du henvende dig til sekretariatet via rådgivningslinjen på 88 77 17 50 eller på info@forsikringsforbundet.dk. Du finder også nyttig information her på hjemmesiden.

  Forsikring November 2023

  Ny udgave af Forsikring

  06. november 2023

  I det nye Forsikring kan du komme tæt på en risikoingeniør, der...